KONKURS - „NAJBARDZIEJ ORYGINALNY RÓŻANIEC"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2018

Październik jest miesiącem modlitwy różańcowej. W celu zaangażowania jak najliczniejszej rzeszy dzieci i jeszcze głębszego przeżywania modlitwy różańcowej w kościele, a także w naszych rodzinnych domach, ogłaszamy konkurs na „NAJBARDZIEJ ORYGINALNY  RÓŻANIEC" wykonany dowolną techniką, z dowolnych materiałów.

 1. CELE KONKURSU:
- rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej,
- budzenie aktywności twórczych dzieci,
- pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci,    
- wykorzystywanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielenie się nimi z innymi.

2. REGULAMIN KONKURSU:
- tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolną techniką,
- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas 0 – III i IV-VIII SP,
- zachęcamy, aby wykorzystać najróżniejsze metody i pomysły na wykonanie różańca. Liczymy na pomysłowość i oryginalność,
- prace muszą być podpisane: imię, nazwisko, klasa,
- do oceniania prac zostanie powołana specjalna komisja.
Prace proszę przekazać opiekunom Szkolnego Koła Caritas: P. Agnieszce Wielgus i p. K.Popiel lub w świetlicy szkolnej p. H.Małachowskiej.

3. KRYTERIA OCENY:
Jury przy ocenie będzie brać pod uwagę:
- estetykę i oryginalność wykonania,
- pomysłowość,
- wkład pracy włożony przez ucznia.

4. TERMINY:
- Ogłoszenie konkursu: 04.10.2018
- Termin składania prac: 31.10.2018
- Ogłoszenie wyników: 7.11.2018

Najlepsze prace będą nagrodzone. Wszystkie wykonane różańce zostaną wywieszone. Wszystkim uczestnikom życzymy, aby sam konkurs, a przede wszystkim udział w nabożeństwach różańcowych zaowocował w naszym codziennym życiu - umiłowaniem oraz częstym i gorliwym odmawianiem modlitwy różańcowej.

5. ORGANIZATORZY:
Szkolne Koło CARITAS SP Niemcz