ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY - LUTY 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

09
02.2020

Odpłatność za obiady za miesiąc luty 2020:

52,50 zł (15 dni x 3,50zł)

W każdym kolejnym miesiącu odpłatność ulega zmianie w zależności od ilości dni obiadowych w danym miesiącu. Płatności za obiady można dokonywać tylko przelewem na konto o numerze: 40 8142 0007 0302 9069 2000 0101 do dnia 10 tego każdego miesiąca. Tytuł wpłaty: imię i  nazwisko dziecka, klasa, wpłata za miesiąc.... 2020r. Nieobecności dziecka na obiadach  należy zgłaszać pod numerem telefonu: 52 3813623 - najpóźniej do godziny 8:30 danego dnia. Odpis będzie odliczony w następnym miesiącu.