Szkoła Podstawowa w Niemczu

  • DSC_0042.jpg
  • DSC_0318.jpg
  • _DSC0549.jpg
  • _DSC0660.jpg
  • _DSC0663.jpg
  • _DSC0826.jpg
  • _DSC0953.jpg
  • _DSC0967.jpg
  • _DSC0975.jpg

 

 

 

 

 

GOŚĆ Z AUSTRALII

australiaOd piątku, w naszej szkole, mamy zaszczyt gościć Panią Gretę Caneva, która przyleciała do nas, aż z Melbourne. Dzieci poznały australijską nauczycielkę i jej podopiecznych dzięki programowi E-pals realizowanemu w naszej szkole. Współpraca z australijską szkołą Xavier College rozpoczęła się w czerwcu 2016 roku dzięki staraniom nauczyciela języka angielskiego Pana Łukasza Borzycha oraz Pani Annie Nowakowskiej, szkolnej polonistce. Rozpoczynaliśmy od listów i e-maili, poprzez rozmowy za pomocą Skype'a, a teraz możemy gościć Panią Gretę w naszych szkolnych progach. Pani Greta odwiedza klasy i chętnie uczestniczy w zajęciach. Cieszymy się, że dzieci mają okazję do praktycznej nauki języka angielskiego, a my nauczyciele mamy okazję doskonalić nasz warsztat pracy oraz szansę na wymianę doświadczeń. Nasz gość będzie w szkole do przyszłego wtorku.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Pierwsze zebranie z rodzicami odbędzie się 14.09.2017 r. (czwartek) w godzinach: 17:00 - klasy 0-III, 18:30 - klasy IV-VII. Serdecznie zapraszamy.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Odpłatność za obiady za mc wrzesień 2017r. wynosi 59,40 zł płatne do 10 każdego miesiąca na KONTO: 40 8142 0007 0302 9069 2000 0101. Nieobecność dziecka zgłaszamy najpóźniej do godziny 8:30 telefonicznie do sekretariatu 52-3813623 lub przez powiadomienie w dzienniku elektronicznym. Dnia 1 lub 2 następnego miesiąca rodzic zostanie poinformowany o ewentualnych odpisach poprzez dziennik elektroniczny. Rezygnację z obiadów na kolejny miesiąc należy zgłosić pisemnie w sekretariacie najpóźniej do końca miesiąca, w którym dziecko spożywa posiłki.

Harmonogram zebrań z rodzicami

2016/2017 ARTYKUŁ W PRZYGOTOWANIIU ...

Przedmiotowe ocenianie

2017/2018 Język polski Matematyka Historia i społeczeństwo Historia Przyroda Biologia Chemia Fizyka Geografia Język angielski kl.4, kl.7 Język angielski kl.5, kl.6 Język niemiecki Religia Zajęcia techniczne Technika Plastyka Wychowanie fizyczne Informatyka kl.4 Informatyka kl. 7 Informatyka kl. 7ab Zajęcia komputerowe kl.5 Zajęcia komputerowe kl.6 Muzyka    

Plan lekcji

2016/2017 Klasy I-III - ważny od dnia:  13.02.2017 - TUTAJ Klasy IV-VI - ważny od dnia:  13.02.2017 - TUTAJ Zajęcia dodatkowe - TUTAJ

System oceniania zachowania

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA - TUTAJ

Wymagania programowe

 2017/2018  *Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych będą brane pod uwagę: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych...

certyfikatlogo logowfzklasa  przyroda klawiaturkamala     logggo