Szkoła Podstawowa w Niemczu

  • DSC_0042.jpg
  • DSC_0318.jpg
  • _DSC0549.jpg
  • _DSC0660.jpg
  • _DSC0663.jpg
  • _DSC0826.jpg
  • _DSC0953.jpg
  • _DSC0967.jpg
  • _DSC0975.jpg

 

 

 

 

 

Uczniowie 2013/2014

Liczba uczniów ogółem 293 oraz 35 dzieci w oddziałach przedszkolnych
Liczba oddziałów: 15 (w tym dwie "0").

Oddział przedszkolny - BIEDRONKI - 19 dzieci
Wychowawcamgr Kinga Nowacka 
 

Oddział przedszkolny - MOTYLKI - 16 dzieci
Wychowawcamgr Edyta Ostromęcka
 

Klasa Ia - 23 uczniów
Wychowawcamgr Violetta Klarkowska-Rajpold
 

Klasa Ib - 25 uczniów
Wychowawca: 
mgr Agnieszka Baranowska


Klasa Ic
- 24 uczniów
Wychowawca: mgr Violetta Frelichowska 

 

Klasa IIa - 22 uczniów
Wychowawcamgr Anna Przybylska

Klasa IIb - 22 uczniów
Wychowawcamgr Danuta Durda

Klasa IIIa - 27 uczniów
Wychowawca: mgr Mariola Siuda


Klasa IIIb - 26 uczniów
Wychowawca: mgr Wiesława Witkowska
 

Klasa IVa - 18 uczniów
Wychowawca: mgr Aleksander Koczorowski

Klasa IVb - 22 uczniów
Wychowawca: mgr Beata Deptuła

Klasa Va - 23 uczniów
Wychowawca: mgr Aleksandra Zasadowska
 

Klasa Vb - 26 uczniów
Wychowawca: mgr Joanna Beardshall
 

Klasa VIa - 20 uczniów
Wychowawca: mgr Anna Koczorowska


Klasa VIb - 15 uczniów
Wychowawca: mgr Przemysław Zając

Uczniowie 2012/2013

Liczba uczniów ogółem 259 oraz 49 dzieci w oddziałach przedszkolnych
Liczba oddziałów: 14 (w tym dwie "0")

Oddział przedszkolny - BIEDRONKI - 25 dzieci
Wychowawca: mgr Kinga Nowacka

Oddział przedszkolny - MOTYLKI - 24 dzieci
Wychowawca: mgr Violetta Rajpold-Klarkowska

Klasa Ia - 21 uczniów
Wychowawca: mgr Anna Przybylska

Klasa Ib - 22 uczniów
Wychowawca:
mgr Danuta Durda

Klasa IIa - 26 uczniów
Wychowawca: mgr Mariola Siuda

Klasa IIb - 25 uczniów
Wychowawca: mgr Wiesława Witkowska

Klasa IIIa - 20 uczniów
Wychowawca: mgr Hanna Małachowska


Klasa IIIb - 20 uczniów
Wychowawca: mgr Agnieszka Baranowska

Klasa IVa - 24 uczniów
Wychowawca: mgr Aleksandra Zasadowska

Klasa IVb - 26 uczniów
Wychowawca: mgr Joanna Beardshall

Klasa Va - 18 uczniów
Wychowawca: mgr Anna Koczorowska

Klasa Vb - 15 uczniów
Wychowawca: mgr Bogusława Ziółkowska

Klasa VIa - 20 uczniów
Wychowawca: mgr Beata Bednarkiewicz


Klasa VIb - 22 uczniów
Wychowawca: mgr Beata Deptuła

Uczniowie 2010/2011


Liczba uczniów ogółem 246 (w tym 23 w oddziale przedszkolnym)
Liczba oddziałów: 13 (w tym "0")

Oddział przedszkolny - 23 dzieci
Wychowawca: mgr Violetta Rajpold-Klarkowska

Klasa Ia - 17 uczniów
Wychowawca: mgr Magdalena Kawecka-Piłat

Klasa Ib - 17 uczniów
Wychowawca: mgr Agnieszka Baranowska

Klasa IIa - 21 uczniów
Wychowawca: mgr Violetta Frelichowska

Klasa IIb - 25 uczniów
Wychowawca: mgr Danuta Durda

Klasa IIIa - 19 uczniów
Wychowawca: mgr Mariola Siuda


Klasa IIIb
- 13 uczniów
Wychowawca: mgr Justyna Kosz

Klasa IVa - 20 uczniów
Wychowawca: mgr Beata Bednarkiewicz

Klasa IVb - 21 uczniów
Wychowawca: mgr Beata Deptuła

Klasa Va - 19 uczniów
Wychowawca: mgr Jolanta Bręczewska

Klasa Vb - 17 uczniów
Wychowawca: mgr Joanna Beardshall

Klasa VIa - 17 uczniów
Wychowawca: mgr Bogusława Ziółkowska


Klasa VIb - 17 uczniów
Wychowawca: mgr Anna Koczorowska

Dokumenty szkoły

STATUT - TUTAJ REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA - TUTAJ KONCEPCJA PRACY SZKOŁY - TUTAJ SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY -  TUTAJ POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM - TUTAJ PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI - TUTAJ

Przedmiotowe ocenianie

2017/2018 Język polski Matematyka Historia i społeczeństwo Historia Przyroda Biologia Chemia Fizyka Geografia Język angielski kl.4, kl.7 Język angielski kl.5, kl.6 Język niemiecki Religia Zajęcia techniczne Technika Plastyka Wychowanie fizyczne Informatyka Zajęcia komputerowe Muzyka    

Przydatne informacje

2017/2018 INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH - TUTAJ STAN JAKOŚCI POWIETRZA Wyniki pomiarów rejestrowane na stronie - TUTAJ   DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 02.11, 03.11, 30.04, 02.05, 04.05, 01.06 W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne...

Plan lekcji

2017/2018 ZAJĘCIA DODATKOWE - TUTAJ 1a TUTAJ  1b TUTAJ  1c TUTAJ  2a TUTAJ 3a TUTAJ 3b TUTAJ 3c TUTAJ 3d TUTAJ 4a TUTAJ 4b TUTAJ 4c TUTAJ 5a TUTAJ 5b TUTAJ 5c TUTAJ 6a TUTAJ 6b TUTAJ 7a TUTAJ 7b TUTAJ

Wymagania programowe

 2017/2018  *Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych będą brane pod uwagę: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych...

System oceniania zachowania

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA - TUTAJ

certyfikatlogo logowfzklasa  przyroda klawiaturkamala     logggo