Szkoła Podstawowa w Niemczu

 • DSC_0042.jpg
 • DSC_0318.jpg
 • _DSC0549.jpg
 • _DSC0660.jpg
 • _DSC0663.jpg
 • _DSC0826.jpg
 • _DSC0953.jpg
 • _DSC0967.jpg
 • _DSC0975.jpg

 

 

 

 

 

Rada Rodziców 2013/2014

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2012/2013

Przewodniczącap. Karolina Królikowska

Wiceprzewodnicząca - p. Karolina Hoppe-Reszkowska

Skarbnikp. Ewa Brudnoch

Zastępca skarbnika - p. Joanna Faleńczyk

Sekretarzp. Aleksandra Sztypka


NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Osielsko 19814210330002913120000001

W tytule przelewu prosimy podać informację od kogo i z której klasy jest wpłata. 


 

P L A N O W A N I E   I   R E A L I Z A C J A   Z A D A Ń


KWIECIEŃ
"Pchli targ" odbył się zgodnie z planem 5 kwietnia. Może frekwencja tym razem zbytnio nie dopisała, ale udało się wspomóc kasę Rady o 503 zł. (250 zł. za wynajem stolików i 253 zł z Kawiarenki rodziców).
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego zadania. 

 


STYCZEŃ

28 stycznia - czwarte spotkanie rady

Podsumowanie zrealizowanych zadań:

 • współorganizacja imprezy "andrzejkowej"i "Mikołajek" zgodnie z planem,
 • dochód z pierwszego balu karnawałowego dla rodziców - 550 zł.

Planowanie nowych zadań:

 1. Pomoc w organizacji balu karnawałowego dla klas O-III - opłacenie osoby prowadzącej imprezę (DJ) - 350 zł.
 2. Przekazanie 720 zł na zakup książek dla pierwszoklasistów z okazji pasowania na czytelnika.
 3. Wiosenny "pchli targ" - zaplanowanie wstępnego terminu na dzień 5 kwietnia.
 4. Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka (termin wstępny 31 maja) - w planach pomoc w organizacji loterii fantowej, pokaz dogoterapii i kurs ratownictwa.
 5. Wstępny termin następnego spotkania - 11.03.2014r.

LISTOPAD

14 listopada - trzecie spotkanie rady, na którym przedyskutowano i zatwierdzono następujące zadania:

 1. Przygotowanie do imprezy andrzejkowej dla dzieci. W dniu 27.11 br. każdej klasie zostaną przekazane napoje (woda oraz soki), a także jednorazowe kubeczki ufundowane przez RR.
 2. Mikołajki - w dniu 6 grudnia każdy uczeń otrzyma czekoladkę, zakupioną ze środków RR (będą one wręczane przez "Mikołaja").
 3. Pchli targ - 7 grudnia (sobota),  w godz. 12:00 - 15:00. Koszt stolika: 20 zł, połowa: 10 zł. Każda z klas dostarczy po 2 ciasta. Kawa, herbata i cukier zostaną zakupione ze środków RR.
 4. Termin festynu szkolnego z okazji Wielkiej Orkiestry ustalono na dzień 10 stycznia (piątek) - czas trwania 17:00 - 20:00.
 5. Bale karnawałowe dla dorosłych zaplanowano na dni: 25.01, 22.02, 01.03.2014 r. Koszt uczestnictwa: 50 zł od pary.
 6. Następne spotkanie RR ustalono na dzień 14.01.2014 r. na godz. 18:00.

PAŹDZIERNIK

Udział członków rady w uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej - współpraca z SU w organizacji tego święta.


WRZESIEŃ

10 września - pierwsze spotkanie Rady Rodziców

 • wybór prezydium rady,
 • zaopiniowanie planu budżetu szkoły (opinia pozytywna),
 • omówienie potrzeb uczniów, które mogłyby być finansowane z funduszy rady.
Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 03.10.2013r. (godz. 17:30).

Rada Rodziców 2012/2013


 SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2012/2013

Przewodnicząca - p. Lucyna Balbuza-Walkowska

Wiceprzewodniczący - p. Filip Dworzecki

Skarbnik - p. Karolina Hoppe-Reszkowska

Sekretarz - p. Magdalena Bartczak


NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Osielsko 19814210330002913120000001

W tytule przelewu prosimy podać informację od kogo i z której klasy jest wpłata.


O G Ł O S Z E N I A   I   Z A P R O S Z E N I A

Dnia 24 listopada br., w godzinach 12.00 - 15.00 Rada Rodziców Szkoły Podstowowej w Niemczu zaprasza wszystkich na "Pchli targ".
Znudziła Cię zabawka, książka - chcesz je sprzedać?, a może tanio kupić od kolegi grę lub płytę? W takim razie nie możesz przegapić tej daty. Bawiąc się i ucząc pomagasz innym!
Przypominamy rodzicom, że w dniu "Pchlego targu" najlepsze ciasto i kawa w Niemczu są w "kawiarence" szkolnej - musisz spróbować!!!

Całkowity dochód z imprezy tradycyjnie przeznaczony zostanie na pomoc potrzebującym uczniom naszej szkoły.REALIZACJA ZAPLANOWANYCH ZADAŃ


STYCZEŃ

 1. Udział w festynie szkolnym z okazji XXI finału WOŚP - przygotowanie i prowadzenie KAWIARENKI z domowymi wypiekami rodziców - wzmocniono wspólną kasę o 468,14 zł.
 2. Pomoc w zorganizowaniu balów karnawałowych dla uczniów - zakup napojów i zaproszenie DJ na bal przebierańców klas I - III.

 


GRUDZIEŃ

Rada rodziców włączyła się w organizację MIKOŁAJEK - dla wszystkich dzieci zakupiono słodycze.


LISTOPAD

"Pchli targ" to naprawdę wspaniały pomysł na udaną imprezę. W tym roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem licznie przybyłych rodziców z dziećmi. Już na początku było wiadomo, że nasze oczekiwania będą spełnione, ponieważ zgłoszono zapotrzebowanie na sporą liczbę stolików. Na zorganizowanych stoiskach pojawiły się bardzo różnorodne przedmioty - głównie zabawki, płyty, gry i książki, a nawet rower, który błyskawicznie zmienił właściciela. Dzieci przeważnie wymieniały przedmioty między sobą, a rodzice kupowali w większości książki i zabawki dla dzieci. Dzięki wysokiej frekwencji niektórym właścicielom stoisk udało się zebrać dosyć sporą kwotę pieniążków. Jednym słowem wszyscy byli zadowoleni - i kupujący i sprzedający.
Dodatkową atrakcją na "pchlim targu" była KAWIARENKA rady rodziców, w której można było kupić pyszne "ciacho" domowych wypieków.
Łącznie zebrano 1017,00 zł.
W związku z rosnącym zainteresowaniem podjęto decyzję o powtórzeniu imprezy w okresie wiosennym.


PAŹDZIERNIK

Jak co roku RR włączyła się w obchody Dnia Edukacji Narodowej. Tym razem hasłem przewodnim było: W podziękowaniu od "ZIÓŁEK" - zioła. Wszyscy pracownicy szkoły, oprócz podziękowań, obdarowani zostali rozmarynem, bazylią, szałwią itp.


PRZEŁOM WRZEŚNIA I PAŹDZIERNIKA

Przeprowadzono zbiórkę opłat za wynajem szafek szkolnych. Zebrano 3580.00 zł., które przeznaczono na dokupienie brakujących szafek. W efekcie wszyscy chętni uczniowie stali się użytkownikami pomocnych mebli.


WRZESIEŃ 

Na pierwszym spotkaniu, 13.09., ukonstytuowała się "nowa" rada, która ponadto:

 • uchwaliła składki na RR na poziomie lat ubiegłych (50 zł rocznie),

 • przyjęła zasady dofinansowania ślubowania klas I i pasowania na czytelnika (5 zł na ucznia),

 • zaopiniowała program finansowy szkoły na rok 2012/13, z wyłączeniem założenia monitoringu,

 • uchwaliła w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny,

 • jednogłośnie zaaprobowała kontynuację organizowania akcji charytatywnych ("pchli targ" i bale karnawałowe), z których całkowity dochód przeznaczony jest na pomoc potrzebującym uczniom szkoły.


Rada Rodziców 2010/2011

 

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

przewodnicząca  -  Lucyna Balbuza-Walkowska
z-ca przewodniczącej  -  Jarosław Wichrowski                  
 skarbnik  -  Izabela Lussa         
sekretarz  -  Anetta Pawelczak   
  

KOMISJA REWIZYJNA

-  Aleksandra Kiełtyka
-  Michał Reszke

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W I PÓŁROCZU   

          

   Miesiąc           
                         
     
      Zrealizowane zadania 
                                     

        wrzesień

 1. Wybór nowego prezydium rady.
 2. Ustalenie wysokości składek.
 3. Zatwierdzenie planu pracy na nowy rok szkolny.

 październik

 1. Udział w apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 2. Monitorowanie przebiegu prac związanych z rozbudową szkoły.
 3. Opiniowanie planu finansowego szkoły.
 listopad     
          Przygotowanie akcji świątecznych:
 1. Zorganizowanie "pchlego targu" jako akcji charytatywnej, z udziałem uczniów naszej szkoły. Z uzyskanego dochodu ("kawiarenka") w kwocie 960,00 PLN zostały zakupione prezenty świąteczne dla dzieci z rodzin potrzebujących.
 2. Przeprowadzenie zbiórki żywności w ramach świątecznej akcji charytatywnej.
grudzień
 1. Przygotowanie upominków mikołajkowych dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
 2. Przyjęcie sprawozdania pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy, monitorującej rozbudowę szkoły.
 styczeń
 1. Współorganizacja festynu szkolnego z okazji WOŚP - przygotowanie i prowadzenie "kawiarenki" (zebrano 640,00 PLN).
 2. Dofinansowanie zabawy karnawałowej dla klas młodszych i dyskoteki dla klas starszych.
 3. Zorganizowanie pierwszego z zaplanowanych bali karnawałowych dla dorosłych (dochód zasili konto RR).

  

System oceniania zachowania

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA - TUTAJ

Przydatne informacje

2017/2018 INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH - TUTAJ STAN JAKOŚCI POWIETRZA Wyniki pomiarów rejestrowane na stronie - TUTAJ   DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 02.11, 03.11, 30.04, 02.05, 04.05, 01.06 W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne...

Wymagania programowe

 2017/2018  *Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych będą brane pod uwagę: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych...

Dokumenty szkoły

STATUT - TUTAJ REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA - TUTAJ KONCEPCJA PRACY SZKOŁY - TUTAJ SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY -  TUTAJ POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM - TUTAJ PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI - TUTAJ

Plan lekcji

2017/2018 ZAJĘCIA DODATKOWE - TUTAJ 1a TUTAJ  1b TUTAJ  1c TUTAJ  2a TUTAJ 3a TUTAJ 3b TUTAJ 3c TUTAJ 3d TUTAJ 4a TUTAJ 4b TUTAJ 4c TUTAJ 5a TUTAJ 5b TUTAJ 5c TUTAJ 6a TUTAJ 6b TUTAJ 7a TUTAJ 7b TUTAJ

Przedmiotowe ocenianie

2017/2018 Język polski Matematyka Historia i społeczeństwo Historia Przyroda Biologia Chemia Fizyka Geografia Język angielski kl.4, kl.7 Język angielski kl.5, kl.6 Język niemiecki Religia Zajęcia techniczne Technika Plastyka Wychowanie fizyczne Informatyka Zajęcia komputerowe Muzyka    

certyfikatlogo logowfzklasa  przyroda klawiaturkamala     logggo