Szkoła Podstawowa w Niemczu

 • DSC_0042.jpg
 • DSC_0318.jpg
 • _DSC0549.jpg
 • _DSC0660.jpg
 • _DSC0663.jpg
 • _DSC0826.jpg
 • _DSC0953.jpg
 • _DSC0967.jpg
 • _DSC0975.jpg

 

 

 

 

 

Wyniki nauczania 2012/2013


ZESTAWIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

Liczba uczniów ogółem 260, w tym w kl. I-III - 134, a w kl. IV-VI - 126 - wszyscy promowani.

Średnia ocen w kl. IV-VI - 4,68 (bez przedmiotów artystycznych - 4,40),
najwyższa w kl. IVb - 4,88 (4,69).

Liczba uczniów wyróżniających się w nauce - 124:
w kl. I-III - 50 - (kl. Ia - 14, Ib - 11, IIa - 7, IIb - 12, IIIa - 11, IIIb - 16),
w kl. IV-VI - 74 - (kl. IVa - 13, IVb -8, Va - 9, Vb - 13, VIa - 6, VIb - 10).

Najwyższe średnie uczniów:

 • 5,82  -  Julia Sielska kl. VIb i Mateusz Bartczak kl. Vb,
 • 5,67  -  Anna Lewczuk kl. IVb,
 • 5,64  -  Maria Winiarska kl. VIa,
 • 5,58  -  Agata Frąc i Paweł Kobierowski kl. IVa,
 • 5,55  -  Agata Czarnecka i Marta Witenberg kl. VIb,
 • 5,54  -  Bartosz Hundert kl. Va.

Liczba wniosków o stypendium za wyniki w nauce - 25 (średnia ocen od 5,20).

Oceny zachowania uczniów w kl. IV-VI: wzorowe - 36, bardzo dobre - 77, dobre - 9, poprawne - 3, nieodpowiednie - 1.


WYNIKI SPRAWDZIANU KOMPETENCJI SZÓSTOKLASISTÓW (kwiecień 2013)


Liczba uczniów klas VI - 42

Średni stopień opanowania umiejętności przez uczniów - ogólnie 73%,

a w poszczególnych kategoriach standardów:

Czytanie
       
  Pisanie   
            
Rozumowanie   
         

Korzystanie
z informacji     

Wykorzystanie
wiedzy w praktyce
   85%
    81%
      60%
     73%
        61%


Średni wynik szkoły: 29,24 pkt (bardzo wysoki w skali staninowej - I m-ce w gminie).

Najwyższe wyniki uczniów:

40 pkt - 2 uczniów (laureaci konkursów przedmiotowych),
38 pkt - 1 uczeń,
37 pkt - 2 uczniów,
36 pkt - 4 uczniów,
35 pkt - 3 uczniów,
od 30 do 34 - 11 uczniów.

Porównanie wyników (w pkt):  śr. gminy - 28,02, śr. powiatu - 24,39, śr. województwa - 23,60.

Nasza gmina zajęła I miejsce w powiecie, a II w województwie. 


ZESTAWIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA PO I PÓŁROCZU


Liczba uczniów
ogółem 259 (wzrost o 17), w tym kl. I-III - 134, kl. IV-VI - 125.

Średnia ocen w kl. IV-VI - 4,66 (bez przedmiotów artystycznych - 4,50) - wzrost średniej w porównaniu z półroczem ubiegłego roku (było 4,59/4,38)
Najwyższa średnia w kl. IVb - 4,85 (4,82),
II miejsce zajęła kl. Va ze średnią 4,76 (4,68), a III miejsce kl. IVa ze średnią 4,72 (4.59).

Liczba uczniów wyróżniających się w nauce ogółem 98:
w kl. I-III - 36 (zmalała o 9) - kl. Ia - 5, kl. Ib - 1, kl. IIa - 12, kl. IIb - 8, kl. IIIa - 3, kl. IIIb - 7,
w kl. IV-VI - 62 (wzrosła o 16) - kl. IVa - 10, kl. IVb - 17, kl. Va - 12, kl. Vb - 6, kl. VIa - 9, kl. VIb - 8).

Najwyższe średnie uczniów:  

 • 5,86  -  Julia Sielska kl. VIb,
 • 5,73  -  Mateusz Bartczak kl. Vb,
 • 5,55  -  Marta Witenberg kl. VIb,
 • 5,54  -  Anna Lewczuk kl. IVb,
 • 5,46  -  Paweł Kobierowski kl. IVa,
 • 5,45  -  Agata Czarnecka kl. VIb, Julia Czajkowska i Maria Winiarska z kl. VIa,
 • 5,42  -  Monika Janaszkiewicz kl. IVb,
 • 5,41  -  Michalina Bondara kl. Va.

Liczba wniosków o stypendium za wyniki w nauce - 18 (średnia ocen od 5,25).

Oceny zachowania uczniów w klasach IV-VI: wzorowe - 36, bardzo dobre - 64, dobre - 17, poprawne - 6, ndp - 2.

Po wprowadzeniu zmian w systemie oceny zachowania uczniów wzrosła liczba ocen wzorowych i bardzo dobrych, a zmalała dobrych.


Wyniki nauczania 2011/2012

ROK SZKOLNY 2011/2012

 


ZESTAWIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

Liczba uczniów ogółem 243, w tym w kl. I-III - 132, a w kl. IV-VI - 111 - wszyscy promowani.

Średnia ocen w kl. IV-VI
- 4,64 (bez przedmiotów artystycznych - 4,41),
najwyższa w kl. IVa - 4,88 (4,75).

Liczba uczniów wyróżniających się w nauce:
w kl. I-III - 71 (kl. Ia - 14, Ib - 11, IIa - 7, IIb - 12, IIIa - 11, IIIb - 16),
w kl. IV-VI - 59 (kl. IVa - 13, IVb -8, Va - 9, Vb - 13, VIa - 6, VIb - 10).

Najwyższe średnie uczniów:

 • 6,0  -  Julia Sielska kl. Vb,
 • 5,83  -  Michalina Grajewska kl. VIa,
 • 5,75  -  Julia Dobosz i Paulina Małachowska kl. VIb,
 • 5,73  -  Mateusz Bartczak kl. IVb,
 • 5,67  -  Alicja Wichrowska i Julia Ponczek kl. VIb.

Liczba wniosków o stypendium za wyniki w nauce - 20 (średnia ocen od 5,30).

Oceny zachowania uczniów w kl. IV-VI: wzorowe - 28, bardzo dobre - 53, dobre - 25, poprawne - 4


WYNIKI SPRAWDZIANU KOMPETENCJI SZÓSTOKLASISTÓW (kwiecień 2012)

Liczba uczniów klas VI - 34

Średni stopień opanowania umiejętności przez uczniów:

Czytanie
       
  Pisanie   
            
Rozumowanie   
         

Korzystanie
z informacji     

Wykorzystanie
wiedzy w praktyce
   71%
    61%
      64%
     78%
        52%


Średni wynik szkoły 25,55 pkt (wynik wysoki w skali staninowej).

Najwyższe wyniki uczniów:

37 pkt - 1 uczeń
35 pkt - 1 uczeń
od 30 do 34 - 11 uczniów

Porównanie wyników (w pkt):  śr. powiatu - 22,43, śr. województwa - 22,14, śr. kraju -


 ZESTAWIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA PO I PÓŁROCZU


Liczba uczniów
ogółem 242, w tym kl. I-III - 131, kl. IV-VI - 111.

Średnia ocen w kl. IV-VI - 4,59 (bez przedmiotów artystycznych - 4,38),
najwyższa w kl. IVa - 4,86 (4,83).


Liczba uczniów wyróżniających się w nauce:
w kl. I-III - 45 (kl. Ia - 8, kl. Ib - 4, kl. IIa - 5, kl. IIb - 10, kl. IIIa - 5, kl. IIIb - 13),
w kl. IV-VI - 46 (kl. IVa - 11, kl. IVb - 7, kl. Va - 9, kl. Vb - 8, kl. VIa - 4, kl. VIb - 7).

Najwyższe średnie uczniów:

 • 5,82  -  Michalina Grajewska kl. VIa,
 • 5,77  -  Julia Ponczek kl. VIb,
 • 5,73  -  Julia Sielska kl. Vb,
 • 5,68  -  Julia Dobosz i Alicja Wichrowska z kl. VIb oraz  Mateusz Bartczak z kl. IVb,
 • 5,64  -  Maciej Grzela kl. VIa i Paulina Małachowska kl. VIb,
 • 5,55  -  Fabian Świczerewski kl. IVb.

Liczba wniosków o stypendium za wyniki w nauce - 20 (średnia ocen od 5,25).

Oceny zachowania uczniów w klasach IV-VI: wzorowe - 25, bardzo dobre - 47, dobre - 30, poprawne -6, ndp - 2


Wyniki nauczania 2010/2011

ROK SZKOLNY 2010/2011


ZESTAWIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

Liczba uczniów ogółem 221, w tym w kl. I-III - 111, a w kl. IV-VI - 110.

Średnia ocen w kl. IV-VI - 4,64 (bez przedmiotów artystycznych - 4,38),
najwyższa w kl. IVb - 4,84 (4,58).

Liczba uczniów wyróżniających się w nauce:

w kl. I-III - 53 (kl. Ia - 8, Ib - 7, IIa - 6, IIb - 12, IIIa - 14, IIIb - 6),
w kl. IV-VI - 53 (kl. IVa - 9, IVb -13, Va - 4, Vb - 9, VIa - 9, VIb - 9.

Najwyższe średnie uczniów: 5,83 (1) - w kl. VIb, 5,82 (1) - w kl. IVb i 5,75 (1) w kl. VIa, 5,64 (1) w kl. Va, 5,59 (1) w kl. Vb, 5,55 (3) w kl. IVb i Vb, 5,50 (3) w kl. VIb.

Pozostałe wysokie średnie: od 4,75 do 5,0 - 23 uczniów, od 5,08 do 5,36 - 19 uczniów.


Liczba wniosków o stypendium za wyniki w nauce - 19 (średnia ocen od 5,20).

Oceny zachowania uczniów w kl. IV-VI: wzorowe - 33, bardzo dobre - 50, dobre - 21, poprawne - 5.


WYNIKI SPRAWDZIANU KOMPETENCJI SZÓSTOKLASISTÓW (kwiecień 2011)


Liczba uczniów kl. VI - 34

Średni stopień opanowania umiejętności przez uczniów:

Czytanie
       
  Pisanie   
            
Rozumowanie   
         

Korzystanie
z informacji     

Wykorzystanie
wiedzy w praktyce
   89%
    65%
      78%
     61%
        58%


Średni wynik szkoły 28,72 pkt (bardzo wysoki w skali staninowej) - V miejsce w powiecie bydgoskim.

Najwyższe wyniki uczniów:

38 pkt - 1 uczeń
37 pkt - 2 uczniów
36 pkt - 2 uczniów
35 pkt - 3 uczniów

od 30 do 34 - 9 uczniów

Porównanie wyników (w pkt):  śr. powiatu - 25,26, śr. województwa - , śr. kraju -


ZESTAWIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA PO I PÓŁROCZU


Liczba uczniów
ogółem 223, w tym kl. I-III - 112, kl. IV-VI - 111.

Średnia ocen w kl. IV-VI - 4,59 (bez przedmiotów artystycznych - 4,40),
najwyższa w kl. IVb - 4,76 (4,83).

Liczba uczniów wyróżniających się w nauce:
w kl. I-III - 35 (kl. Ia - 5, kl. Ib - 2, kl. IIa - 3, kl. IIb - 10, kl. IIIa - 11, kl. IIIb - 4),
w kl. IV-VI - 50 (kl. IVa - 9, kl. IVb - 12, kl. Va - 6, kl. Vb - 9, kl. VIa - 8, kl. VIb - 6).

Najwyższe średnie uczniów: 5,73 w kl. VIa, 5,64 w kl. VIb, 5,63 w kl. Vb, 5,59 w kl. Vb,
5,50
w kl. Va i VIb.

Liczba wniosków o stypendium za wyniki w nauce - 18 (średnia ocen od 5,20).

Oceny zachowania uczniów w klasach IV-VI: wzorowe - 29, bardzo dobre - 40, dobre - 32, poprawne -7, ndp - 2

Przydatne informacje

2017/2018 INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH - TUTAJ STAN JAKOŚCI POWIETRZA Wyniki pomiarów rejestrowane na stronie - TUTAJ   DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 02.11, 03.11, 30.04, 02.05, 04.05, 01.06 W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne...

Wymagania programowe

 2017/2018  *Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych będą brane pod uwagę: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych...

Plan lekcji

2017/2018 ZAJĘCIA DODATKOWE - TUTAJ 1a TUTAJ  1b TUTAJ  1c TUTAJ  2a TUTAJ 3a TUTAJ 3b TUTAJ 3c TUTAJ 3d TUTAJ 4a TUTAJ 4b TUTAJ 4c TUTAJ 5a TUTAJ 5b TUTAJ 5c TUTAJ 6a TUTAJ 6b TUTAJ 7a TUTAJ 7b TUTAJ

System oceniania zachowania

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA - TUTAJ

Przedmiotowe ocenianie

2017/2018 Język polski Matematyka Historia i społeczeństwo Historia Przyroda Biologia Chemia Fizyka Geografia Język angielski kl.4, kl.7 Język angielski kl.5, kl.6 Język niemiecki Religia Zajęcia techniczne Technika Plastyka Wychowanie fizyczne Informatyka Zajęcia komputerowe Muzyka    

Dokumenty szkoły

STATUT - TUTAJ REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA - TUTAJ KONCEPCJA PRACY SZKOŁY - TUTAJ SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY -  TUTAJ POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM - TUTAJ PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI - TUTAJ

certyfikatlogo logowfzklasa  przyroda klawiaturkamala     logggo