Szkoła Podstawowa w Niemczu

Biblioteka

Uczniowie 2013/2014

Liczba uczniów ogółem 293 oraz 35 dzieci w oddziałach przedszkolnych
Liczba oddziałów: 15 (w tym dwie "0").

Oddział przedszkolny - BIEDRONKI - 19 dzieci
Wychowawcamgr Kinga Nowacka 
 

Oddział przedszkolny - MOTYLKI - 16 dzieci
Wychowawcamgr Edyta Ostromęcka
 

Klasa Ia - 23 uczniów
Wychowawcamgr Violetta Klarkowska-Rajpold
 

Klasa Ib - 25 uczniów
Wychowawca: 
mgr Agnieszka Baranowska


Klasa Ic
- 24 uczniów
Wychowawca: mgr Violetta Frelichowska 

 

Klasa IIa - 22 uczniów
Wychowawcamgr Anna Przybylska

Klasa IIb - 22 uczniów
Wychowawcamgr Danuta Durda

Klasa IIIa - 27 uczniów
Wychowawca: mgr Mariola Siuda


Klasa IIIb - 26 uczniów
Wychowawca: mgr Wiesława Witkowska
 

Klasa IVa - 18 uczniów
Wychowawca: mgr Aleksander Koczorowski

Klasa IVb - 22 uczniów
Wychowawca: mgr Beata Deptuła

Klasa Va - 23 uczniów
Wychowawca: mgr Aleksandra Zasadowska
 

Klasa Vb - 26 uczniów
Wychowawca: mgr Joanna Beardshall
 

Klasa VIa - 20 uczniów
Wychowawca: mgr Anna Koczorowska


Klasa VIb - 15 uczniów
Wychowawca: mgr Przemysław Zając

Uczniowie 2012/2013

Liczba uczniów ogółem 259 oraz 49 dzieci w oddziałach przedszkolnych
Liczba oddziałów: 14 (w tym dwie "0")

Oddział przedszkolny - BIEDRONKI - 25 dzieci
Wychowawca: mgr Kinga Nowacka

Oddział przedszkolny - MOTYLKI - 24 dzieci
Wychowawca: mgr Violetta Rajpold-Klarkowska

Klasa Ia - 21 uczniów
Wychowawca: mgr Anna Przybylska

Klasa Ib - 22 uczniów
Wychowawca:
mgr Danuta Durda

Klasa IIa - 26 uczniów
Wychowawca: mgr Mariola Siuda

Klasa IIb - 25 uczniów
Wychowawca: mgr Wiesława Witkowska

Klasa IIIa - 20 uczniów
Wychowawca: mgr Hanna Małachowska


Klasa IIIb - 20 uczniów
Wychowawca: mgr Agnieszka Baranowska

Klasa IVa - 24 uczniów
Wychowawca: mgr Aleksandra Zasadowska

Klasa IVb - 26 uczniów
Wychowawca: mgr Joanna Beardshall

Klasa Va - 18 uczniów
Wychowawca: mgr Anna Koczorowska

Klasa Vb - 15 uczniów
Wychowawca: mgr Bogusława Ziółkowska

Klasa VIa - 20 uczniów
Wychowawca: mgr Beata Bednarkiewicz


Klasa VIb - 22 uczniów
Wychowawca: mgr Beata Deptuła

Uczniowie 2009/2010

Liczba uczniów ogółem 232 (w tym 21 w oddziale przedszkolnym)
Liczba oddziałów: 12 (w tym "0")

Oddział przedszkolny - 21 dzieci
Wychowawca: mgr Violetta Rajpold-Klarkowska

Klasa Ia - 19 uczniów
Wychowawca: mgr Violetta Frelichowska

Klasa Ib - 25 uczniów
Wychowawca: mgr Danuta Durda

Klasa IIa - 19 uczniów
Wychowawca: mgr Mariola Siuda

Klasa IIb - 15 uczniów
Wychowawca: mgr Wiesława Witkowska

Klasa IIIa - 21 uczniów
Wychowawca: mgr Magdalena Kawecka-Piłat


Klasa IIIb
- 19 uczniów
Wychowawca: mgr Agnieszka Baranowska

Klasa IVa - 17 uczniów
Wychowawca: mgr Jolanta Bręczewska

Klasa IVb - 17 uczniów
Wychowawca: mgr Joanna Beardshall

Klasa Va - 17 uczniów
Wychowawca: mgr Bogusława Ziółkowska

Klasa Vb - 17 uczniów
Wychowawca: mgr Anna Koczorowska

Klasa VI - 25 uczniów
Wychowawca: mgr Małgorzata Karczewska

Uczniowie 2010/2011


Liczba uczniów ogółem 246 (w tym 23 w oddziale przedszkolnym)
Liczba oddziałów: 13 (w tym "0")

Oddział przedszkolny - 23 dzieci
Wychowawca: mgr Violetta Rajpold-Klarkowska

Klasa Ia - 17 uczniów
Wychowawca: mgr Magdalena Kawecka-Piłat

Klasa Ib - 17 uczniów
Wychowawca: mgr Agnieszka Baranowska

Klasa IIa - 21 uczniów
Wychowawca: mgr Violetta Frelichowska

Klasa IIb - 25 uczniów
Wychowawca: mgr Danuta Durda

Klasa IIIa - 19 uczniów
Wychowawca: mgr Mariola Siuda


Klasa IIIb
- 13 uczniów
Wychowawca: mgr Justyna Kosz

Klasa IVa - 20 uczniów
Wychowawca: mgr Beata Bednarkiewicz

Klasa IVb - 21 uczniów
Wychowawca: mgr Beata Deptuła

Klasa Va - 19 uczniów
Wychowawca: mgr Jolanta Bręczewska

Klasa Vb - 17 uczniów
Wychowawca: mgr Joanna Beardshall

Klasa VIa - 17 uczniów
Wychowawca: mgr Bogusława Ziółkowska


Klasa VIb - 17 uczniów
Wychowawca: mgr Anna Koczorowska

Uczniowie 2008/2009

 


Liczba uczniów ogółem - 213 (w tym 23 "0")
Liczba oddziałów - 12 (w tym "0")


Klasa "0"
Wychowawca: mgr Violetta Rajpold-Klarkowska
23 dzieci


Klasa Ia

Wychowawca: mgr Mariola Siuda
18 uczniów

Klasa Ib
Wychowawca: mgr Wiesława Witkowska
16 uczniów


Klasa IIa
Wychowawca: mgr Magdalena Kawecka-Piłat
20 uczniów


Klasa IIb
Wychowawca: mgr Agnieszka Baranowska

18 uczniów


Klasa IIIa
Wychowawca: mgr Grażyna Wierzchosławska
14 uczniów

Klasa IIIb
Wychowawca: mgr Danuta Durda
15 uczniów


Klasa IVa
Wychowawca: mgr Bogusława Ziółkowska
20 uczniów

Klasa IVb
Wychowawca: mgr Anna Koczorowska
18 uczniów


Klasa V
Wychowawca: mgr Małgorzata Karczewska
21 uczniów


Klasa VIa
Wychowawca: mgr Jolanta Bręczewska
16 uczniów


Klasa VIb
Wychowaca: mgr Przemysław Zając
15 uczniów

certyfikatlogo logowfzklasa  przyroda klawiaturkamala     logggo