Szkoła Podstawowa w Niemczu

Biblioteka

Rada Rodziców 2013/2014

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2012/2013

Przewodniczącap. Karolina Królikowska

Wiceprzewodnicząca - p. Karolina Hoppe-Reszkowska

Skarbnikp. Ewa Brudnoch

Zastępca skarbnika - p. Joanna Faleńczyk

Sekretarzp. Aleksandra Sztypka


NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Osielsko 19814210330002913120000001

W tytule przelewu prosimy podać informację od kogo i z której klasy jest wpłata. 


 

P L A N O W A N I E   I   R E A L I Z A C J A   Z A D A Ń


KWIECIEŃ
"Pchli targ" odbył się zgodnie z planem 5 kwietnia. Może frekwencja tym razem zbytnio nie dopisała, ale udało się wspomóc kasę Rady o 503 zł. (250 zł. za wynajem stolików i 253 zł z Kawiarenki rodziców).
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego zadania. 

 


STYCZEŃ

28 stycznia - czwarte spotkanie rady

Podsumowanie zrealizowanych zadań:

 • współorganizacja imprezy "andrzejkowej"i "Mikołajek" zgodnie z planem,
 • dochód z pierwszego balu karnawałowego dla rodziców - 550 zł.

Planowanie nowych zadań:

 1. Pomoc w organizacji balu karnawałowego dla klas O-III - opłacenie osoby prowadzącej imprezę (DJ) - 350 zł.
 2. Przekazanie 720 zł na zakup książek dla pierwszoklasistów z okazji pasowania na czytelnika.
 3. Wiosenny "pchli targ" - zaplanowanie wstępnego terminu na dzień 5 kwietnia.
 4. Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka (termin wstępny 31 maja) - w planach pomoc w organizacji loterii fantowej, pokaz dogoterapii i kurs ratownictwa.
 5. Wstępny termin następnego spotkania - 11.03.2014r.

LISTOPAD

14 listopada - trzecie spotkanie rady, na którym przedyskutowano i zatwierdzono następujące zadania:

 1. Przygotowanie do imprezy andrzejkowej dla dzieci. W dniu 27.11 br. każdej klasie zostaną przekazane napoje (woda oraz soki), a także jednorazowe kubeczki ufundowane przez RR.
 2. Mikołajki - w dniu 6 grudnia każdy uczeń otrzyma czekoladkę, zakupioną ze środków RR (będą one wręczane przez "Mikołaja").
 3. Pchli targ - 7 grudnia (sobota),  w godz. 12:00 - 15:00. Koszt stolika: 20 zł, połowa: 10 zł. Każda z klas dostarczy po 2 ciasta. Kawa, herbata i cukier zostaną zakupione ze środków RR.
 4. Termin festynu szkolnego z okazji Wielkiej Orkiestry ustalono na dzień 10 stycznia (piątek) - czas trwania 17:00 - 20:00.
 5. Bale karnawałowe dla dorosłych zaplanowano na dni: 25.01, 22.02, 01.03.2014 r. Koszt uczestnictwa: 50 zł od pary.
 6. Następne spotkanie RR ustalono na dzień 14.01.2014 r. na godz. 18:00.

PAŹDZIERNIK

Udział członków rady w uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej - współpraca z SU w organizacji tego święta.


WRZESIEŃ

10 września - pierwsze spotkanie Rady Rodziców

 • wybór prezydium rady,
 • zaopiniowanie planu budżetu szkoły (opinia pozytywna),
 • omówienie potrzeb uczniów, które mogłyby być finansowane z funduszy rady.
Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 03.10.2013r. (godz. 17:30).

Rada Rodziców 2012/2013


 SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2012/2013

Przewodnicząca - p. Lucyna Balbuza-Walkowska

Wiceprzewodniczący - p. Filip Dworzecki

Skarbnik - p. Karolina Hoppe-Reszkowska

Sekretarz - p. Magdalena Bartczak


NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Osielsko 19814210330002913120000001

W tytule przelewu prosimy podać informację od kogo i z której klasy jest wpłata.


O G Ł O S Z E N I A   I   Z A P R O S Z E N I A

Dnia 24 listopada br., w godzinach 12.00 - 15.00 Rada Rodziców Szkoły Podstowowej w Niemczu zaprasza wszystkich na "Pchli targ".
Znudziła Cię zabawka, książka - chcesz je sprzedać?, a może tanio kupić od kolegi grę lub płytę? W takim razie nie możesz przegapić tej daty. Bawiąc się i ucząc pomagasz innym!
Przypominamy rodzicom, że w dniu "Pchlego targu" najlepsze ciasto i kawa w Niemczu są w "kawiarence" szkolnej - musisz spróbować!!!

Całkowity dochód z imprezy tradycyjnie przeznaczony zostanie na pomoc potrzebującym uczniom naszej szkoły.REALIZACJA ZAPLANOWANYCH ZADAŃ


STYCZEŃ

 1. Udział w festynie szkolnym z okazji XXI finału WOŚP - przygotowanie i prowadzenie KAWIARENKI z domowymi wypiekami rodziców - wzmocniono wspólną kasę o 468,14 zł.
 2. Pomoc w zorganizowaniu balów karnawałowych dla uczniów - zakup napojów i zaproszenie DJ na bal przebierańców klas I - III.

 


GRUDZIEŃ

Rada rodziców włączyła się w organizację MIKOŁAJEK - dla wszystkich dzieci zakupiono słodycze.


LISTOPAD

"Pchli targ" to naprawdę wspaniały pomysł na udaną imprezę. W tym roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem licznie przybyłych rodziców z dziećmi. Już na początku było wiadomo, że nasze oczekiwania będą spełnione, ponieważ zgłoszono zapotrzebowanie na sporą liczbę stolików. Na zorganizowanych stoiskach pojawiły się bardzo różnorodne przedmioty - głównie zabawki, płyty, gry i książki, a nawet rower, który błyskawicznie zmienił właściciela. Dzieci przeważnie wymieniały przedmioty między sobą, a rodzice kupowali w większości książki i zabawki dla dzieci. Dzięki wysokiej frekwencji niektórym właścicielom stoisk udało się zebrać dosyć sporą kwotę pieniążków. Jednym słowem wszyscy byli zadowoleni - i kupujący i sprzedający.
Dodatkową atrakcją na "pchlim targu" była KAWIARENKA rady rodziców, w której można było kupić pyszne "ciacho" domowych wypieków.
Łącznie zebrano 1017,00 zł.
W związku z rosnącym zainteresowaniem podjęto decyzję o powtórzeniu imprezy w okresie wiosennym.


PAŹDZIERNIK

Jak co roku RR włączyła się w obchody Dnia Edukacji Narodowej. Tym razem hasłem przewodnim było: W podziękowaniu od "ZIÓŁEK" - zioła. Wszyscy pracownicy szkoły, oprócz podziękowań, obdarowani zostali rozmarynem, bazylią, szałwią itp.


PRZEŁOM WRZEŚNIA I PAŹDZIERNIKA

Przeprowadzono zbiórkę opłat za wynajem szafek szkolnych. Zebrano 3580.00 zł., które przeznaczono na dokupienie brakujących szafek. W efekcie wszyscy chętni uczniowie stali się użytkownikami pomocnych mebli.


WRZESIEŃ 

Na pierwszym spotkaniu, 13.09., ukonstytuowała się "nowa" rada, która ponadto:

 • uchwaliła składki na RR na poziomie lat ubiegłych (50 zł rocznie),

 • przyjęła zasady dofinansowania ślubowania klas I i pasowania na czytelnika (5 zł na ucznia),

 • zaopiniowała program finansowy szkoły na rok 2012/13, z wyłączeniem założenia monitoringu,

 • uchwaliła w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny,

 • jednogłośnie zaaprobowała kontynuację organizowania akcji charytatywnych ("pchli targ" i bale karnawałowe), z których całkowity dochód przeznaczony jest na pomoc potrzebującym uczniom szkoły.


Rada Rodziców 2009/2010

SKŁAD RADY RODZICÓW:

przewodnicząca  -  p. Lucyna Balbuza-Walkowska
z-ca przewodniczącej  -  p. Jarosław Wichrowski
sekretarz  -  p. Anneta Pawelczak
skarbnik  -  p. Izabela Lussa

KOMISJA REWIZYJNA:

-  p. Karolina Hoppe-Reszkowska
-  p. Maciej Jaśkiewicz

Rada Rodziców 2010/2011

 

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

przewodnicząca  -  Lucyna Balbuza-Walkowska
z-ca przewodniczącej  -  Jarosław Wichrowski                  
 skarbnik  -  Izabela Lussa         
sekretarz  -  Anetta Pawelczak   
  

KOMISJA REWIZYJNA

-  Aleksandra Kiełtyka
-  Michał Reszke

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W I PÓŁROCZU   

          

   Miesiąc           
                         
     
      Zrealizowane zadania 
                                     

        wrzesień

 1. Wybór nowego prezydium rady.
 2. Ustalenie wysokości składek.
 3. Zatwierdzenie planu pracy na nowy rok szkolny.

 październik

 1. Udział w apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 2. Monitorowanie przebiegu prac związanych z rozbudową szkoły.
 3. Opiniowanie planu finansowego szkoły.
 listopad     
          Przygotowanie akcji świątecznych:
 1. Zorganizowanie "pchlego targu" jako akcji charytatywnej, z udziałem uczniów naszej szkoły. Z uzyskanego dochodu ("kawiarenka") w kwocie 960,00 PLN zostały zakupione prezenty świąteczne dla dzieci z rodzin potrzebujących.
 2. Przeprowadzenie zbiórki żywności w ramach świątecznej akcji charytatywnej.
grudzień
 1. Przygotowanie upominków mikołajkowych dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
 2. Przyjęcie sprawozdania pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy, monitorującej rozbudowę szkoły.
 styczeń
 1. Współorganizacja festynu szkolnego z okazji WOŚP - przygotowanie i prowadzenie "kawiarenki" (zebrano 640,00 PLN).
 2. Dofinansowanie zabawy karnawałowej dla klas młodszych i dyskoteki dla klas starszych.
 3. Zorganizowanie pierwszego z zaplanowanych bali karnawałowych dla dorosłych (dochód zasili konto RR).

  

Rada Rodziców 2008/2009

SKŁAD RADY RODZICÓW

 

przewodnicząca - p. Lucyna Balbuza-Walkowska

zastępca - p. Jarosław Wichrowski
sekretarz - p. Katarzyna Kiełboń
skarbnik - p. Izabela Lussa


W PLANIE PRACY NA ROK SZKOLNY 2008/2009 PRZYJĘTO DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

 1. Udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej.
 2. Udział w uroczystym pasowaniu pierwszoklasistów na ucznia szkoły.
 3. Współorganizacja zabawy "andrzejkowej" dla uczniów.
 4. Zakup upominków "mikołajkowych".
 5. Zorganizowanie kiermaszu kart i stroików świątecznych przed Bożym Narodzeniem
  (z dochodu zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich).
 6. Zorganizowanie dochodowego balu karnawałowego dla rodziców.
 7. Pomoc w organizacji balu przebierańców dla dzieci.
 8. Współorganizacja szkolnego festynu z okazji WOŚP.
 9. Dotacja do zimowiska szkolnego.
 10. Współorganizacja ogniska w Myślęcinku z okazji powitania wiosny.
 11. Przygotowanie "zajączka wielkanocnego dla uczniów"
 12. Pomoc w organizacji "Rodzinnego Turnieju Sportowego".
 13. Przygotowanie upominków z okazji Dnia Dziecka.
 14. Pomoc w organizacji "Rodzinnego Festynu Szkolno - Parafialnego".
 15. Udział w uroczystości pożegnania absolwentów i zakończenia roku szkolnego.

certyfikatlogo logowfzklasa  przyroda klawiaturkamala     logggo