Szkoła Podstawowa w Niemczu

Biblioteka

Wyniki nauczania 2012/2013


ZESTAWIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

Liczba uczniów ogółem 260, w tym w kl. I-III - 134, a w kl. IV-VI - 126 - wszyscy promowani.

Średnia ocen w kl. IV-VI - 4,68 (bez przedmiotów artystycznych - 4,40),
najwyższa w kl. IVb - 4,88 (4,69).

Liczba uczniów wyróżniających się w nauce - 124:
w kl. I-III - 50 - (kl. Ia - 14, Ib - 11, IIa - 7, IIb - 12, IIIa - 11, IIIb - 16),
w kl. IV-VI - 74 - (kl. IVa - 13, IVb -8, Va - 9, Vb - 13, VIa - 6, VIb - 10).

Najwyższe średnie uczniów:

 • 5,82  -  Julia Sielska kl. VIb i Mateusz Bartczak kl. Vb,
 • 5,67  -  Anna Lewczuk kl. IVb,
 • 5,64  -  Maria Winiarska kl. VIa,
 • 5,58  -  Agata Frąc i Paweł Kobierowski kl. IVa,
 • 5,55  -  Agata Czarnecka i Marta Witenberg kl. VIb,
 • 5,54  -  Bartosz Hundert kl. Va.

Liczba wniosków o stypendium za wyniki w nauce - 25 (średnia ocen od 5,20).

Oceny zachowania uczniów w kl. IV-VI: wzorowe - 36, bardzo dobre - 77, dobre - 9, poprawne - 3, nieodpowiednie - 1.


WYNIKI SPRAWDZIANU KOMPETENCJI SZÓSTOKLASISTÓW (kwiecień 2013)


Liczba uczniów klas VI - 42

Średni stopień opanowania umiejętności przez uczniów - ogólnie 73%,

a w poszczególnych kategoriach standardów:

Czytanie
       
  Pisanie   
            
Rozumowanie   
         

Korzystanie
z informacji     

Wykorzystanie
wiedzy w praktyce
   85%
    81%
      60%
     73%
        61%


Średni wynik szkoły: 29,24 pkt (bardzo wysoki w skali staninowej - I m-ce w gminie).

Najwyższe wyniki uczniów:

40 pkt - 2 uczniów (laureaci konkursów przedmiotowych),
38 pkt - 1 uczeń,
37 pkt - 2 uczniów,
36 pkt - 4 uczniów,
35 pkt - 3 uczniów,
od 30 do 34 - 11 uczniów.

Porównanie wyników (w pkt):  śr. gminy - 28,02, śr. powiatu - 24,39, śr. województwa - 23,60.

Nasza gmina zajęła I miejsce w powiecie, a II w województwie. 


ZESTAWIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA PO I PÓŁROCZU


Liczba uczniów
ogółem 259 (wzrost o 17), w tym kl. I-III - 134, kl. IV-VI - 125.

Średnia ocen w kl. IV-VI - 4,66 (bez przedmiotów artystycznych - 4,50) - wzrost średniej w porównaniu z półroczem ubiegłego roku (było 4,59/4,38)
Najwyższa średnia w kl. IVb - 4,85 (4,82),
II miejsce zajęła kl. Va ze średnią 4,76 (4,68), a III miejsce kl. IVa ze średnią 4,72 (4.59).

Liczba uczniów wyróżniających się w nauce ogółem 98:
w kl. I-III - 36 (zmalała o 9) - kl. Ia - 5, kl. Ib - 1, kl. IIa - 12, kl. IIb - 8, kl. IIIa - 3, kl. IIIb - 7,
w kl. IV-VI - 62 (wzrosła o 16) - kl. IVa - 10, kl. IVb - 17, kl. Va - 12, kl. Vb - 6, kl. VIa - 9, kl. VIb - 8).

Najwyższe średnie uczniów:  

 • 5,86  -  Julia Sielska kl. VIb,
 • 5,73  -  Mateusz Bartczak kl. Vb,
 • 5,55  -  Marta Witenberg kl. VIb,
 • 5,54  -  Anna Lewczuk kl. IVb,
 • 5,46  -  Paweł Kobierowski kl. IVa,
 • 5,45  -  Agata Czarnecka kl. VIb, Julia Czajkowska i Maria Winiarska z kl. VIa,
 • 5,42  -  Monika Janaszkiewicz kl. IVb,
 • 5,41  -  Michalina Bondara kl. Va.

Liczba wniosków o stypendium za wyniki w nauce - 18 (średnia ocen od 5,25).

Oceny zachowania uczniów w klasach IV-VI: wzorowe - 36, bardzo dobre - 64, dobre - 17, poprawne - 6, ndp - 2.

Po wprowadzeniu zmian w systemie oceny zachowania uczniów wzrosła liczba ocen wzorowych i bardzo dobrych, a zmalała dobrych.


Wyniki nauczania 2011/2012

ROK SZKOLNY 2011/2012

 


ZESTAWIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

Liczba uczniów ogółem 243, w tym w kl. I-III - 132, a w kl. IV-VI - 111 - wszyscy promowani.

Średnia ocen w kl. IV-VI
- 4,64 (bez przedmiotów artystycznych - 4,41),
najwyższa w kl. IVa - 4,88 (4,75).

Liczba uczniów wyróżniających się w nauce:
w kl. I-III - 71 (kl. Ia - 14, Ib - 11, IIa - 7, IIb - 12, IIIa - 11, IIIb - 16),
w kl. IV-VI - 59 (kl. IVa - 13, IVb -8, Va - 9, Vb - 13, VIa - 6, VIb - 10).

Najwyższe średnie uczniów:

 • 6,0  -  Julia Sielska kl. Vb,
 • 5,83  -  Michalina Grajewska kl. VIa,
 • 5,75  -  Julia Dobosz i Paulina Małachowska kl. VIb,
 • 5,73  -  Mateusz Bartczak kl. IVb,
 • 5,67  -  Alicja Wichrowska i Julia Ponczek kl. VIb.

Liczba wniosków o stypendium za wyniki w nauce - 20 (średnia ocen od 5,30).

Oceny zachowania uczniów w kl. IV-VI: wzorowe - 28, bardzo dobre - 53, dobre - 25, poprawne - 4


WYNIKI SPRAWDZIANU KOMPETENCJI SZÓSTOKLASISTÓW (kwiecień 2012)

Liczba uczniów klas VI - 34

Średni stopień opanowania umiejętności przez uczniów:

Czytanie
       
  Pisanie   
            
Rozumowanie   
         

Korzystanie
z informacji     

Wykorzystanie
wiedzy w praktyce
   71%
    61%
      64%
     78%
        52%


Średni wynik szkoły 25,55 pkt (wynik wysoki w skali staninowej).

Najwyższe wyniki uczniów:

37 pkt - 1 uczeń
35 pkt - 1 uczeń
od 30 do 34 - 11 uczniów

Porównanie wyników (w pkt):  śr. powiatu - 22,43, śr. województwa - 22,14, śr. kraju -


 ZESTAWIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA PO I PÓŁROCZU


Liczba uczniów
ogółem 242, w tym kl. I-III - 131, kl. IV-VI - 111.

Średnia ocen w kl. IV-VI - 4,59 (bez przedmiotów artystycznych - 4,38),
najwyższa w kl. IVa - 4,86 (4,83).


Liczba uczniów wyróżniających się w nauce:
w kl. I-III - 45 (kl. Ia - 8, kl. Ib - 4, kl. IIa - 5, kl. IIb - 10, kl. IIIa - 5, kl. IIIb - 13),
w kl. IV-VI - 46 (kl. IVa - 11, kl. IVb - 7, kl. Va - 9, kl. Vb - 8, kl. VIa - 4, kl. VIb - 7).

Najwyższe średnie uczniów:

 • 5,82  -  Michalina Grajewska kl. VIa,
 • 5,77  -  Julia Ponczek kl. VIb,
 • 5,73  -  Julia Sielska kl. Vb,
 • 5,68  -  Julia Dobosz i Alicja Wichrowska z kl. VIb oraz  Mateusz Bartczak z kl. IVb,
 • 5,64  -  Maciej Grzela kl. VIa i Paulina Małachowska kl. VIb,
 • 5,55  -  Fabian Świczerewski kl. IVb.

Liczba wniosków o stypendium za wyniki w nauce - 20 (średnia ocen od 5,25).

Oceny zachowania uczniów w klasach IV-VI: wzorowe - 25, bardzo dobre - 47, dobre - 30, poprawne -6, ndp - 2


Wyniki nauczania 2009/2010

ROK SZKOLNY 2009/2010

 


ZESTAWIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

Liczba uczniów ogółem 211, w tym w kl. I-III - 118, a w kl. IV-VI - 93.

Średnia ocen w kl. IV-VI - 4,61 (bez przedmiotów artystycznych - 4,26),
najwyższa w kl. IVa - 4,69 (4,44).

Liczba uczniów wyróżniających się w nauce:

w kl. I-III - 57 (kl. Ia - 3, Ib - 12, IIa - 12, IIb - 10, IIIa - 8, IIIb - 12),
w kl. IV-VI - 40 (kl. IVa - 6, IVb -8, Va - 6, Vb - 8, VI - 12.

Najwyższe średnie uczniów: 5,64 (2) - w kl. IVa i IVb, 5,55 (5) - w kl. IVa, IVb, Vb i VI.

Pozostałe wysokie średnie: od 4,75 do 5,0 - 14 uczniów i od 5,09 d0 5,45 - 14 uczniów

Liczba wniosków o stypendium za wyniki w nauce - 23 (średnia ocen od 5,18)

Oceny zachowania uczniów w kl. IV-VI: wzorowe - 21, bardzo dobre - 42, dobre - 27, poprawne - 2


WYNIKI SPRAWDZIANU KOMPETENCJI SZÓSTOKLASISTÓW (kwiecień 2010)


Liczba uczniów kl. VI - 25

Średni stopień opanowania umiejętności przez uczniów:

Czytanie
       
  Pisanie   
            
Rozumowanie   
         

Korzystanie
z informacji     

Wykorzystanie
wiedzy w praktyce
   85%
    62%
      78%
     69%
        70%


Średni wynik szkoły 29,32 pkt (bardzo wysoki na skali staninowej) - II miejsce w powiecie bydgoskim.
Średnia ocen klasy VI na koniec roku szkolnego wyniosła 4,61.

Najwyższe wyniki uczniów:

40 pkt - 1 uczeń
37 pkt - 4 uczniów
35 pkt - 2 uczniów

Porównanie wyników (w pkt):  śr. powiatu - 24,41, śr. województwa - 24,07, śr. kraju - 24,56


ZESTAWIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA PO I PÓŁROCZU


Liczba uczniów
ogółem 210, w tym kl. I-III - 117, kl. IV-VI - 93.

Średnia ocen w kl. IV-VI - 4,63 (bez przedmiotów artystycznych - 4,38),
najwyższa w kl. IVa - 4,76 (4,63).

Liczba uczniów wyróżniających się w nauce:
w kl. I-III - 34 (kl. Ia - 3, kl. Ib - 1, kl. IIa - 9, kl. IIb - 7, kl. IIIa - 5, kl. IIIb - 9),
w kl. IV-VI - 38 (kl. IVa - 7, kl. IVb - 6, kl. Va - 6, kl. Vb - 7, kl. VI - 12).

Najwyższe średnie uczniów: 5,70 w kl. VI, 5,63 w kl. IVa, 5,60 w kl. VI, 5,59 w kl. IVa i Vb,
5,55
w kl. IVb i VI.

Pozostałe wysokie średnie: od 4,75 do 5,0 - 13 uczniów, od 5,09 do 5,45 - 18 uczniów.

Liczba wniosków o stypendium za wyniki w nauce - 20 (średnia ocen od 5,20).

Oceny zachowania uczniów w klasach IV-VI: wzorowe - 20, bardzo dobre - 39, dobre - 31, poprawne - 2


Wyniki nauczania 2010/2011

ROK SZKOLNY 2010/2011


ZESTAWIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

Liczba uczniów ogółem 221, w tym w kl. I-III - 111, a w kl. IV-VI - 110.

Średnia ocen w kl. IV-VI - 4,64 (bez przedmiotów artystycznych - 4,38),
najwyższa w kl. IVb - 4,84 (4,58).

Liczba uczniów wyróżniających się w nauce:

w kl. I-III - 53 (kl. Ia - 8, Ib - 7, IIa - 6, IIb - 12, IIIa - 14, IIIb - 6),
w kl. IV-VI - 53 (kl. IVa - 9, IVb -13, Va - 4, Vb - 9, VIa - 9, VIb - 9.

Najwyższe średnie uczniów: 5,83 (1) - w kl. VIb, 5,82 (1) - w kl. IVb i 5,75 (1) w kl. VIa, 5,64 (1) w kl. Va, 5,59 (1) w kl. Vb, 5,55 (3) w kl. IVb i Vb, 5,50 (3) w kl. VIb.

Pozostałe wysokie średnie: od 4,75 do 5,0 - 23 uczniów, od 5,08 do 5,36 - 19 uczniów.


Liczba wniosków o stypendium za wyniki w nauce - 19 (średnia ocen od 5,20).

Oceny zachowania uczniów w kl. IV-VI: wzorowe - 33, bardzo dobre - 50, dobre - 21, poprawne - 5.


WYNIKI SPRAWDZIANU KOMPETENCJI SZÓSTOKLASISTÓW (kwiecień 2011)


Liczba uczniów kl. VI - 34

Średni stopień opanowania umiejętności przez uczniów:

Czytanie
       
  Pisanie   
            
Rozumowanie   
         

Korzystanie
z informacji     

Wykorzystanie
wiedzy w praktyce
   89%
    65%
      78%
     61%
        58%


Średni wynik szkoły 28,72 pkt (bardzo wysoki w skali staninowej) - V miejsce w powiecie bydgoskim.

Najwyższe wyniki uczniów:

38 pkt - 1 uczeń
37 pkt - 2 uczniów
36 pkt - 2 uczniów
35 pkt - 3 uczniów

od 30 do 34 - 9 uczniów

Porównanie wyników (w pkt):  śr. powiatu - 25,26, śr. województwa - , śr. kraju -


ZESTAWIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA PO I PÓŁROCZU


Liczba uczniów
ogółem 223, w tym kl. I-III - 112, kl. IV-VI - 111.

Średnia ocen w kl. IV-VI - 4,59 (bez przedmiotów artystycznych - 4,40),
najwyższa w kl. IVb - 4,76 (4,83).

Liczba uczniów wyróżniających się w nauce:
w kl. I-III - 35 (kl. Ia - 5, kl. Ib - 2, kl. IIa - 3, kl. IIb - 10, kl. IIIa - 11, kl. IIIb - 4),
w kl. IV-VI - 50 (kl. IVa - 9, kl. IVb - 12, kl. Va - 6, kl. Vb - 9, kl. VIa - 8, kl. VIb - 6).

Najwyższe średnie uczniów: 5,73 w kl. VIa, 5,64 w kl. VIb, 5,63 w kl. Vb, 5,59 w kl. Vb,
5,50
w kl. Va i VIb.

Liczba wniosków o stypendium za wyniki w nauce - 18 (średnia ocen od 5,20).

Oceny zachowania uczniów w klasach IV-VI: wzorowe - 29, bardzo dobre - 40, dobre - 32, poprawne -7, ndp - 2

Wyniki nauczania 2008/2009

 

ROK SZKOLNY 2008/2009

 


ZESTAWIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA ZA I SEMESTR

Liczba uczniów ogółem 191, w tym kl. I-III - 101, kl. IV-VI - 90.

Średnia ocen w kl. IV-VI - 4,52, bez przedmiotów artystycznych - 4,24,
najwyższa w kl. VIa (4,61), a bez przedmiotów artystycznych w klasach IV (po 4,44).

Liczba uczniów wyróżniających się w nauce:
w kl. I-III - 37 (kl. Ia - 7, kl. Ib - 7, kl. IIa - 3, kl. IIb - 8, kl. IIIa - 6, kl. IIIb - 6),
w kl. IV-VI - 37 (kl. IVa - 7, kl. IVb - 6, kl. V - 10, kl. VIa - 8, kl. VIb - 6).

Najwyższe średnie uczniów: 5,68 w kl. IVb, 5,60 w kl. VIb, 2 x 5,55 w kl. V,
5,50
w kl. VIb.
Pozostałe średnie: od 4,77 do 4,95 - 11 uczniów, od 5,0 do 5,40 - 21 uczniów.

Liczba wniosków o stypendium za wyniki w nauce - 18 (minimalna średnia 5,15).

Oceny zachowania uczniów w klasach IV-VI: wzorowe - 24, bardzo dobre - 47, dobre - 15, poprawne - 1


ZESTAWIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA ZA II SEMESTR

Liczba uczniów ogółem 190, w tym kl. I-III - 101, a kl. IV-VI - 89

Średnia ocen w kl. IV-VI - 4,55, bez przedmiotów artystycznych - 4,23
najwyższa w kl. VIa (4,71), a bez przedmiotów artystycznych w kl. IVa (4,40)

Liczba uczniów wyróżniających się w nauce:
-  w kl. I-III - 45 uczniów,
-  w kl. IV-VI - 41 uczniów, najwięcej w kl. VIa (63% ze średnią powyżej 4,80)
.

Najwyższe średnie uczniów: 5,82 w kl. IVb, 5,72 w kl. VIa, 5,66 w kl. VIb
Pozostałe średnie: od 5,0 do 5,55 - 24 uczniów, od 4,80 do 4,91 - 14 uczniów

Liczba wniosków o stypendium za wyniki w nauce - 20 (minimalna średnia 5,20)

Oceny zachowania uczniów w kl. IV-VI: wzorowe - 22, b. dobre - 43, dobre - 20, poprawne - 5

 


WYNIKI SPRAWDZIANÓW KOMPETENCJI

 
Liczba uczniów klas: VIa - 16
                                        VIb - 15

SPRAWDZIAN PRÓBNY (listopad 2008)
Test: "Z biegiem rzeki"

Średni stopień opanowania umiejętności:

Czytanie       Pisanie       
Rozumowanie   
 Korzystanie     
 ze źródeł inf.

Wykorzystanie
wiedzy

   82%    72%       67%       81%        50%


Średni wynik szkoły: 27,87 pkt

Średnia ocen tych klas w półroczu wyniosła 4,43.

SPRAWDZIAN WŁAŚCIWY
(kwiecień 2009)

Średni stopień opanowania umiejętności przez naszych uczniów:

Czytanie       Pisanie       
Rozumowanie   
 Korzystanie     
 ze źródeł inf.

Wykorzystanie
wiedzy

   83%    57,40%       51,62%       69,25%        46,37%

Średni wynik szkoły: 24,74 pkt (ta punktacja dała nam wynik wysoki)
Średnia ocen klas szóstych na koniec roku szkolnego wyniosła 4,51.

Uczniowie na skali staninowej z podziałem na wyniki niskie, średnie i wysokie:

najniższy (0-9 pkt) - 2 uczniów
bardzo niski (10-12 pkt) - 1 uczeń
niski (13-16 pkt) - 1 uczeń
niżej średni (17-20 pkt) - 5 uczniów
średni (21-24 pkt) - 6 uczniów
wyżej średni (25-28 pkt) - 6 uczniów
wysoki (29-32 pkt) - 4 uczniów
bardzo wysoki (33-35 pkt) - 4 uczniów
najwyższy (36-40 pkt) - 2 uczniów

Porównanie wyników (w pkt): śr. gminy - 22,92, śr. powiatu - 22,05, śr. wojew. - 22,17, śr. kraju - 22,64

W poszczególnych kategoriach umiejętności:

POWIAT: czytanie - 75%, pisanie - 47%, rozumowanie - 46%, korzystanie z informacji - 60%, wykorzystanie wiedzy w praktyce - 47%
WOJEWÓDZTWO: czytanie - 75%, pisanie - 48%, rozumowanie - 46%, korzystanie z informacji - 60%, wykorzystanie wiedzy w praktyce - 46%


ROK SZKOLNY 2007/2008

WYNIKI SPRAWDZIANÓW KOMPETENCJI

 
Liczba uczniów klasy VI - 29

SPRAWDZIAN PRÓBNY (listopad 2007)

Średni stopień opanowania umiejętności:

Czytanie       Pisanie       
Rozumowanie   
 Korzystanie     
 z informacji

Wykorzystanie
wiedzy

   79%    74%       54%       86%        52%

Średni wynik klasy: 27,52 pkt

SPRAWDZIAN WŁAŚCIWY (kwiecień 2008)

Średni stopień opanowania umiejętności:

Czytanie       Pisanie       
Rozumowanie   
 Korzystanie     
 z informacji

Wykorzystanie
wiedzy

   82%    72%       78%       78%        67%

Średni wynik klasy: 30,14 pkt (bardzo wysoki - drugi wynik sprawdzianu w powiecie bydgoskim)

Porównanie wyników: śr. gminy - 27,63, śr. wojew. - 25,35

Średnia ocen tej klasy wyniosła: w półroczu - 4,33, a na koniec roku - 4,63


certyfikatlogo logowfzklasa  przyroda klawiaturkamala     logggo