Szkoła Podstawowa w Niemczu

Wymagania programowe

 2016/2017

 *Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych będą brane pod uwagę: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

PRZEDMIOT POZIOM POZIOM POZIOM
JĘZYK POLSKI KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6
MATEMATYKA KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6
HISTORIA KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6
PRZYRODA KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6
JĘZYK ANGIELSKI KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6
JĘZYK NIEMIECKI KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6
RELIGIA KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6
ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6
 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6
PLASTYKA KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6
MUZYKA KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6
WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6
PIŁKA NOŻNA KLASA 4,5,6
 PIŁKA RĘCZNA
       KLASA 4,5,6     
SIATKÓWKA KLASA 4,5,6
KOSZYKÓWKA
KLASA 4,5,6
BASEN KLASA 4,5,6

 

certyfikatlogo logowfzklasa  przyroda klawiaturkamala     logggo