Szkoła Podstawowa w Niemczu

Wymagania programowe

 2017/2018

 *Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych będą brane pod uwagę: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Szczegółowe wymagania do sprawdzianów i prac klasowych uczniowie otrzymują od nauczyciela.

PRZEDMIOT POZIOM POZIOM POZIOM POZIOM
JĘZYK POLSKI KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7
MATEMATYKA KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7
HISTORIA KLASA 4 - - KLASA 7
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - KLASA 5 KLASA 6 -
PRZYRODA KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 -
BIOLOGIA - - - KLASA 7
JĘZYK ANGIELSKI KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7
JĘZYK NIEMIECKI KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7
RELIGIA KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7
TECHNIKA KLASA 4 - - -
ZAJĘCIA TECHNICZNE - KLASA 5 KLASA 6 -
INFORMATYKA KLASA 4 - - KLASA 7
 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - KLASA 5 KLASA 6  
PLASTYKA KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7
MUZYKA KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7
WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA 4 KLASA 5 KLASA 6 KLASA 7
PIŁKA NOŻNA KLASA 4,5,6,7
 PIŁKA RĘCZNA
    KLASA 4,5,6,7    
SIATKÓWKA KLASA 4,5,6,7
KOSZYKÓWKA
KLASA 4,5,6,7
BASEN KLASA 4,5,6,7

 

certyfikatlogo logowfzklasa  przyroda klawiaturkamala     logggo