Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu

DYSKOTEKA SZKOLNA

11
02.2020

14.02. (piątek) odbędzie się dyskoteka karnawałowa dla klas IV-VIII, w godzinach od 17:30-19:30.  Do udziału w dyskotece wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna - do odbioru u opiekuna SU.