Szkoła Podstawowa w Niemczu

Wizytówka szkoły

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Dziedzic


Wicedyrektor:  mgr Beata Bednarkiewicz
Sekretarz szkoły:  p. Katarzyna Rogowska
Referent: p. Dorota Urban

Organ prowadzący szkołę:  Gmina Osielsko
Organ nadzorujący szkołę:  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Charakter szkoły:  publiczna
Typ szkoły:  podstawowa


Liczba oddziałów:  21 + 2 przedszkolne
Liczba uczniów:  453 + 31 w oddziałach przedszkolnych (stan na 08.10.2018r.)
Liczba pracowników pedagogicznych:  45
Liczba pracowników administracji i obsługi:

Baza szkolna: