Szkoła Podstawowa w Niemczu

Aktualności

Artykuły

WIECZÓR GIER PLANSZOWYCH

Przejdź do - WIECZÓR GIER PLANSZOWYCH

Dziękujemy uczestnikom za mile spędzony czas :)

10 grudnia 2018


ZIMOWISKO SZKOLNE

Zimowisko szkolne odbędzie się w terminie: 14.01.2019 - 18.01.2019

Zajęcia w godzinach: 8:00 - 13:00

Koszt: 75

Zapisy w sekretariacie szkoły do dnia: 19.12.2018

Wpłaty od 1 stycznia 2019 na konto: 40 8142 0007 0302 9069 2000 0101

W tytule wpłaty proszę podać: Zimowisko, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

10 grudnia 2018


KONKURS

 
Szkolne Koło Caritas ogłasza konkurs na:
 
"Najładniejszą dekorację świąteczną sali lekcyjnej"
 
Regulamin konkursu:
 
Cele konkursu:
- uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne,
- motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsca pracy;
- stworzenie przyjemnej, świątecznej atmosfery w szkole.
 
Organizatorem konkursu jest Szkolne Koło Caritas.
 
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8.
 
Jedną salę lekcyjną mogą udekorować dwie klasy.
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udekorowanie klasy ozdobami świątecznymi oraz zrobienie gazetki klasowej z informacją o świętach i zgłoszenie klasy do opiekunów Szkolnego Koła Caritas. Do wykonania ozdób można używać dowolnych materiałów. Dekoracja sali będzie oceniana przez jury w kategorii: oddanie atmosfery Świąt Bożego Narodzenia. Sale oceniać będzie komisja. Spośród wszystkich sal wyłonimy tę jedną, najładniejszą.
 
Sale oceniane będą 18 grudnia 2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi również tego dnia. Zwycięzca otrzyma tort  na wigilię klasową w dniu 21 grudnia 2018 r.
 

 

5 grudnia 2018


ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY - GRUDZIEŃ 2018

Odpłatność za obiady w GRUDNIU 2018r. wynosi: 49,50zł (15 x 3,30 zł). W każdym kolejnym miesiącu odpłatność ulega zmianie w zależności od ilości dni obiadowych w danym miesiącu. Płatności za obiady można dokonywać tylko przelewem na konto o numerze: 40 8142 0007 0302 9069 2000 0101 do dnia 10 tego każdego miesiąca. Tytuł wpłaty: imię i  nazwisko dziecka, klasa, wpłata za miesiąc.... 2018r. Nieobecności dziecka na obiadach  należy zgłaszać pod numerem telefonu: 52 3813623 - najpóźniej do godziny 8:30 danego dnia. Odpis będzie odliczony w następnym miesiącu.

 

3 grudnia 2018


KIERMASZ W SP NIEMCZ

27 listopada 2018