Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu

Dokumenty szkoły

Rok szkolny 2019/2020

Statut Szkoły Podstawowej w Niemczu - tutaj

System oceny zachowania w Szkole Podstawowej w Niemczu - tutaj

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Niemczu - tutaj

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem - tutaj

Regulamin bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej w Niemczu - tutaj