Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu

Rekrutacja

REKRUTACJA 2020

Zarządzenie Wójta w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 - TUTAJ

Obwód szkoły obejmuje: Niemcz; Myślęcinek ulice Bażancia, Gołębia, Jaskółcza, Jeździecka numery parzyste, Krucza, Przepiórcza, Sowia, Sójki, Szosa Gdańska numery nieparzyste, Wilgi, Zięby, Żurawia.

 Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej SP w Niemczu odbywają się od 02 marca 2020r. do 20 marca 2020r. na podstawie wniosku lub zgłoszenia rodzica.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAPISU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO:

1. Rodzice kandydatów do oddziału przedszkolnego, których dziecko nie uczęszcza obecnie do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Niemczu składają WNIOSEK - tutaj

2. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, którzy chcą, aby dziecko nadal uczęszczało do oddziału przedszkolnego składają DEKLARACJĘ - tutaj

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

1. Rodzice kandydatów do klasy pierwszej, których dziecko zamieszkuje na terenie obwodu Szkoły Podstawowej w Niemczu składają WNIOSEK - tutaj

2. Rodzice kandydatów do klasy pierwszej, których dziecko zamieszkuje poza obwodem Szkoły Podstawowej w Niemczu składają WNIOSEK - tutaj

 

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej na rok 2020/2021 - tutaj

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 6 kwietnia 2020r.

Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia musi nastąpić od 7 kwietnia do 10 kwietnia 2020r:

1. Pisemne potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego  - tutaj

2. Pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej - tutaj

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 13 kwietnia 2020r.

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych rozpoczyna się 25 maja 2020r., do klas pierwszych rozpoczyna się 3 sierpnia 2020r.