Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu

Rekrutacja

REKRUTACJA 2020

Zarządzenie Wójta w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 - TUTAJ

 


REKRUTACJA 2019

Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do pierwszej klasy SP w Niemczu odbywają się od 01 marca 2019 r do 22 marca 2019 r,  na podstawie wniosku lub zgłoszenia rodzica.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAPISU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ W SP NIEMCZ:

              - dzieci z obwodu szkoły - KARTA ZGŁOSZENIA (do pobrania - TUTAJ )

              - dzieci spoza obwodu szkoły - WNIOSEK (do pobrania - TUTAJ )

             - oddział przedszkolny (do pobrania - TUTAJ)

             - klasa pierwsza (do pobrania - TUTAJ)

Informacje UG Osielsko dot. rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 - TUTAJ

 Uchwała nr II/27/2017

Rady Gminy
z dnia 21 marca 2017

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - TUTAJ

 

Uchwała nr II/28/2017
Rady Gminy
z dnia 21 marca 2017


w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów TUTAJ

 

Zarządzenie nr 8/2019
Wójta Gminy
z dnia 29 stycznia 2019 r.


w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Osielsko - TUTAJ