Szkoła Podstawowa w Niemczu

  • DSC_0042.jpg
  • DSC_0318.jpg
  • _DSC0549.jpg
  • _DSC0660.jpg
  • _DSC0663.jpg
  • _DSC0826.jpg
  • _DSC0953.jpg
  • _DSC0967.jpg
  • _DSC0975.jpg

 

 

 

 

 

NUADU

nuaduNasza szkoła przystępuje do platformy edukacyjnej NUADU  - Edukacja Przyszłości dla Każdego. Dostęp do platformy umożliwia nauczycielom konstruowanie prac domowych, kartkówek, testów i sprawdzianów z przedmiotów: przyroda, matematyka oraz historia. Uczniowie przygotowane zadania uzupełniają online logując się na swoje konto na platformie. Materiały zamieszczone na NUADU są zgodne z podstawą programową. Szczegóły dot. platformy - TUTAJ.

WARSZTATY DLA RODZICÓW - ZAPRASZAMY

warsztaty1warsztaty2

Zapisz

Zapisz

PRZERWA TECHNICZNA EDZIENNIKA

przerwa techniczna edziennika

Wymagania programowe

 2017/2018  *Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych będą brane pod uwagę: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych...

Harmonogram zebrań z rodzicami

2016/2017 ARTYKUŁ W PRZYGOTOWANIIU ...

Przedmiotowe ocenianie

2017/2018 Język polski Matematyka Historia i społeczeństwo Historia Przyroda Biologia Chemia Fizyka Geografia Język angielski kl.4, kl.7 Język angielski kl.5, kl.6 Język niemiecki Religia Zajęcia techniczne Technika Plastyka Wychowanie fizyczne Informatyka kl.4 Informatyka kl. 7 Informatyka kl. 7ab Zajęcia komputerowe kl.5 Zajęcia komputerowe kl.6 Muzyka    

Plan lekcji

2016/2017 Klasy I-III - ważny od dnia:  13.02.2017 - TUTAJ Klasy IV-VI - ważny od dnia:  13.02.2017 - TUTAJ Zajęcia dodatkowe - TUTAJ

System oceniania zachowania

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA - TUTAJ

certyfikatlogo logowfzklasa  przyroda klawiaturkamala     logggo