Szkoła Podstawowa w Niemczu

  • DSC_0042.jpg
  • DSC_0318.jpg
  • _DSC0549.jpg
  • _DSC0660.jpg
  • _DSC0663.jpg
  • _DSC0826.jpg
  • _DSC0953.jpg
  • _DSC0967.jpg
  • _DSC0975.jpg

 

 

 

 

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI

spotkanie19.04.2018 (czwartek) odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas I-VII w godzinach od 17:00-19:30. Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

wykrzyknikPrzypominamy rodzicom, którzy zapisali swoje dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do I klasy o złożeniu w sekretariacie szkoły pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do szkoły w terminie od 4 kwietnia do 11 kwietnia 2018r.

Druk - do pobrania i wydruku - TUTAJ

OPŁATA ZA OBIADY KWIECIEŃ 2018

kucharzOpłata za obiady za kwiecień 2018r. wynosi 59,40 zł. W tytule wpłaty proszę podać imię, nazwisko ucznia, klasę i miesiąc. Odliczenia zostaną umieszczone w wiadomościach w e-dzienniku 03.04.2018r. Prosimy o terminową wpłatę do 10 dnia każdego miesiąca. Numer konta: 40 8142 0007 0302 9069 2000 0101

Przydatne informacje

2017/2018 INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH - TUTAJ STAN JAKOŚCI POWIETRZA Wyniki pomiarów rejestrowane na stronie - TUTAJ   DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 02.11, 03.11, 30.04, 02.05, 04.05, 01.06 W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne...

System oceniania zachowania

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA - TUTAJ

Wymagania programowe

 2017/2018  *Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych będą brane pod uwagę: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych...

Plan lekcji

2017/2018 ZAJĘCIA DODATKOWE - TUTAJ 1a TUTAJ  1b TUTAJ  1c TUTAJ  2a TUTAJ 3a TUTAJ 3b TUTAJ 3c TUTAJ 3d TUTAJ 4a TUTAJ 4b TUTAJ 4c TUTAJ 5a TUTAJ 5b TUTAJ 5c TUTAJ 6a TUTAJ 6b TUTAJ 7a TUTAJ 7b TUTAJ

Przedmiotowe ocenianie

2017/2018 Język polski Matematyka Historia i społeczeństwo Historia Przyroda Biologia Chemia Fizyka Geografia Język angielski kl.4, kl.7 Język angielski kl.5, kl.6 Język niemiecki Religia Zajęcia techniczne Technika Plastyka Wychowanie fizyczne Informatyka Zajęcia komputerowe Muzyka    

Dokumenty szkoły

STATUT - TUTAJ REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA - TUTAJ KONCEPCJA PRACY SZKOŁY - TUTAJ SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY -  TUTAJ POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM - TUTAJ PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI - TUTAJ

certyfikatlogo logowfzklasa  przyroda klawiaturkamala     logggo