Szkoła Podstawowa w Niemczu

  • DSC_0042.jpg
  • DSC_0318.jpg
  • _DSC0549.jpg
  • _DSC0660.jpg
  • _DSC0663.jpg
  • _DSC0826.jpg
  • _DSC0953.jpg
  • _DSC0967.jpg
  • _DSC0975.jpg

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

wykrzyknikLista zajęć dodatkowych dla uczniów realizowanych w SP Niemcz znajduje się w zakładce DLA UCZNIA - PLAN LEKCJI

KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

szopkaPrzedmiotem konkursu jest wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej. Na konkurs przyjmowane są prace indywidualne oraz grupowe (wyk. maksymalnie przez 2 osoby). Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Technika wykonania szopki jest dowolna (np. korek, plastik, modelina, masa solna, glina itd.). Każda praca powinna być opatrzona etykietą zawierającą następujące dane: imię i nazwisko,  adres placówki, wiek autora oraz klasę, imię i nazwisko opiekuna z numerem telefonu.
Kryteria oceny: pomysłowość, estetyka wykonania, kompozycja, ogólne wrażenie wizualne.
Grupy wiekowe: gr I – klasa 0, gr II – klasa I-III SP, gr III – klasa IV-VI SP, gr IV- klasy VII
Termin składania prac w świetlicy szkolnej: 28 XI br. (wtorek)

Uwaga: Prace wyróżnione w konkursie szkolnym zostaną przekazane przez organizatorów do kolejnego etapu – pozaszkolnego, którego rozstrzygnięcie nastąpi 6 grudnia br. (środa) o godz. 17.00 na Sali widowiskowej GOK w Dobrczu. O szczegółach zostaną osobiście poinformowane osoby wyróżnione przez organizatorów etapu szkolnego.

Wszystkie zgłoszone prace zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu II etapu konkursu.

APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

flagaW miniony poniedziałek – z okazji  Narodowego Święta Niepodległości – nauczyciele historii zorganizowali apel, w którym wzięli udział uczniowie i pracownicy naszej szkoły. Dzieci zapoznały się z przekazanymi im faktami dotyczącymi naszego państwa, a także obejrzały filmy upamiętniające ważne w dziejach Polski wydarzenia. Lekcja z pewnością była pouczająca. Dzięki niej wszyscy poczuliśmy się dumni, że jesteśmy Polakami.

Wymagania programowe

 2017/2018  *Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych będą brane pod uwagę: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych...

System oceniania zachowania

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA - TUTAJ

Przedmiotowe ocenianie

2017/2018 Język polski Matematyka Historia i społeczeństwo Historia Przyroda Biologia Chemia Fizyka Geografia Język angielski kl.4, kl.7 Język angielski kl.5, kl.6 Język niemiecki Religia Zajęcia techniczne Technika Plastyka Wychowanie fizyczne Informatyka Zajęcia komputerowe Muzyka    

Dokumenty szkoły

STATUT - TUTAJ REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA - TUTAJ KONCEPCJA PRACY SZKOŁY - TUTAJ SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY -  TUTAJ POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM - TUTAJ PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI - TUTAJ

Przydatne informacje

2017/2018 INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH - TUTAJ STAN JAKOŚCI POWIETRZA Wyniki pomiarów rejestrowane na stronie - TUTAJ   DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 02.11, 03.11, 30.04, 02.05, 04.05, 01.06 W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne...

Plan lekcji

2017/2018 ZAJĘCIA DODATKOWE - TUTAJ 1a TUTAJ  1b TUTAJ  1c TUTAJ  2a TUTAJ 3a TUTAJ 3b TUTAJ 3c TUTAJ 3d TUTAJ 4a TUTAJ 4b TUTAJ 4c TUTAJ 5a TUTAJ 5b TUTAJ 5c TUTAJ 6a TUTAJ 6b TUTAJ 7a TUTAJ 7b TUTAJ

certyfikatlogo logowfzklasa  przyroda klawiaturkamala     logggo