Szkoła Podstawowa w Niemczu

  • DSC_0042.jpg
  • DSC_0318.jpg
  • _DSC0549.jpg
  • _DSC0660.jpg
  • _DSC0663.jpg
  • _DSC0826.jpg
  • _DSC0953.jpg
  • _DSC0967.jpg
  • _DSC0975.jpg

 

 

 

 

 

NADANIE IMIENIA SZKOLE

patronUprzejmie informujemy, że ruszyły prace związane z nadaniem imienia naszej szkole. Już od października bieżącego roku zostaną przeprowadzone godziny wychowawcze poświęcone wyborowi patrona, podczas których uczniowie zastanowią się nad tym, jaki powinien być patron naszej szkoły, po czym zaprezentują swoich kandydatów.
Klasowe działania oraz dyskusje trwać będą do stycznia 2018 roku i zwieńczone zostaną przedstawieniem sylwetek kandydatów na patrona poprzez prezentacje uczniowskie – gazetki na korytarzu czy prezentacje multimedialne pod hasłem ,,Tydzień z kandydatami na patrona szkoły”. 

O postępach prac będziemy informowali na bieżąco w zakładce: - W szkole - Wybór patrona szkoły.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI- WYNIKI WYBORÓW

suWyniki wyborów do SU:

OPIEKUN - W. Bręczewska

RZECZNIK PRAW UCZNIA - D. Durda

UCZNIOWIE: Zuzanna Malak 4a, Adam Mądrowski 4a, Amelia Kocińska 4b, Bartek Boguta 5a, Tomek Olchowy 5a, Patryk Stelmaszek 5b, Kajetan Rajczyk 6a.

WYMIANA AUSTRALIJSKA

polskaaustraliaPo ponad rocznej współpracy, w bardzo dobrych relacjach, pomiędzy Szkołą Podstawową w Niemczu, a  Xavier College z Melbourne w Australii,  w celu bezpośredniej wymiany doświadczeń, australijska opiekunka programu pani Greta Caneva odwiedziła naszą szkołę w dniach 14 – 27.09.2017r. Na czas jej pobytu przygotowaliśmy zajęcia szkolne i krajoznawcze. Zapoznaliśmy gościa z Australii z pracą naszej szkoły, a także z osobliwościami Polski. Australijska opiekunka wymiany witała się z poszczególnymi klasami, tocząc krótkie rozmowy, prowadziła lekcje, zabawy, gry, konkursy, uczestniczyła w przedstawieniu „O smoku wawelskim” i spróbowała różnych polskich przysmaków. Ponadto zwiedziła: Bydgoszcz, Gdańsk, Biskupin, Myślęcinek, a w nawiązaniu do problematyki n/t przyrody, poruszanej podczas współpracy, przebywała w dniach 20 - 24.09.2017r. na wycieczce w Zakopanem wraz z polskimi opiekunami projektu panią Anną Nowakowską i panem Łukaszem Borzychem.
Wskazać należy, że uczniowie czynnie uczestniczyli we wszelkich przedsięwzięciach podczas wizyty pani Grety Canevy, co posłużyło rozwijaniu ich umiejętności językowych i zaznajomieniu się z kulturą Australii. Uczniowie naszej szkoły mieli szansę bezpośredniego porozumiewania się z dziećmi ze szkoły w Melbourne w czasie wideokonferencji przez Skype’a. W ten sposób kreatywnie posługiwali się językiem angielskim. Ostatniego dnia uroczyście pożegnano Panią Caneva’ę na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie humorystycznie, jak również i muzykalnie (śpiewając i tańcząc do piosenek The Beatles) pokazali, jak wiele znaczy dla nich nasz gość z antypodów.

Dokumenty szkoły

STATUT - TUTAJ REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA - TUTAJ KONCEPCJA PRACY SZKOŁY - TUTAJ SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY -  TUTAJ POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM - TUTAJ PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI - TUTAJ

Plan lekcji

2017/2018 ZAJĘCIA DODATKOWE - TUTAJ 1a TUTAJ  1b TUTAJ  1c TUTAJ  2a TUTAJ 3a TUTAJ 3b TUTAJ 3c TUTAJ 3d TUTAJ 4a TUTAJ 4b TUTAJ 4c TUTAJ 5a TUTAJ 5b TUTAJ 5c TUTAJ 6a TUTAJ 6b TUTAJ 7a TUTAJ 7b TUTAJ

Przedmiotowe ocenianie

2017/2018 Język polski Matematyka Historia i społeczeństwo Historia Przyroda Biologia Chemia Fizyka Geografia Język angielski kl.4, kl.7 Język angielski kl.5, kl.6 Język niemiecki Religia Zajęcia techniczne Technika Plastyka Wychowanie fizyczne Informatyka Zajęcia komputerowe Muzyka    

System oceniania zachowania

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA - TUTAJ

Wymagania programowe

 2017/2018  *Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych będą brane pod uwagę: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych...

Przydatne informacje

2017/2018 INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH - TUTAJ STAN JAKOŚCI POWIETRZA Wyniki pomiarów rejestrowane na stronie - TUTAJ   DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 02.11, 03.11, 30.04, 02.05, 04.05, 01.06 W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne...

certyfikatlogo logowfzklasa  przyroda klawiaturkamala     logggo