Szkoła Podstawowa w Niemczu

  • DSC_0042.jpg
  • DSC_0318.jpg
  • _DSC0549.jpg
  • _DSC0660.jpg
  • _DSC0663.jpg
  • _DSC0826.jpg
  • _DSC0953.jpg
  • _DSC0967.jpg
  • _DSC0975.jpg

 

 

 

 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Pierwsze zebranie z rodzicami odbędzie się 14.09.2017 r. (czwartek) w godzinach: 17:00 - klasy 0-III, 18:30 - klasy IV-VII. Serdecznie zapraszamy.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Odpłatność za obiady za mc wrzesień 2017r. wynosi 59,40 zł płatne do 10 każdego miesiąca na KONTO: 40 8142 0007 0302 9069 2000 0101. Nieobecność dziecka zgłaszamy najpóźniej do godziny 8:30 telefonicznie do sekretariatu 52-3813623 lub przez powiadomienie w dzienniku elektronicznym. Dnia 1 lub 2 następnego miesiąca rodzic zostanie poinformowany o ewentualnych odpisach poprzez dziennik elektroniczny. Rezygnację z obiadów na kolejny miesiąc należy zgłosić pisemnie w sekretariacie najpóźniej do końca miesiąca, w którym dziecko spożywa posiłki.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 (poniedziałek):

8:00 - Msza św. w kościele

9:00 - uroczystość rozpoczęcia roku w szkole

szkola

 

Przedmiotowe ocenianie

2017/2018 Język polski Matematyka Historia i społeczeństwo Historia Przyroda Biologia Chemia Fizyka Geografia Język angielski kl.4, kl.7 Język angielski kl.5, kl.6 Język niemiecki Religia Zajęcia techniczne Technika Plastyka Wychowanie fizyczne Informatyka Zajęcia komputerowe Muzyka    

Przydatne informacje

2017/2018 INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH - TUTAJ STAN JAKOŚCI POWIETRZA Wyniki pomiarów rejestrowane na stronie - TUTAJ   DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 02.11, 03.11, 30.04, 02.05, 04.05, 01.06 W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne...

Plan lekcji

2017/2018 ZAJĘCIA DODATKOWE - TUTAJ 1a TUTAJ  1b TUTAJ  1c TUTAJ  2a TUTAJ 3a TUTAJ 3b TUTAJ 3c TUTAJ 3d TUTAJ 4a TUTAJ 4b TUTAJ 4c TUTAJ 5a TUTAJ 5b TUTAJ 5c TUTAJ 6a TUTAJ 6b TUTAJ 7a TUTAJ 7b TUTAJ

System oceniania zachowania

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA - TUTAJ

Dokumenty szkoły

STATUT - TUTAJ REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA - TUTAJ KONCEPCJA PRACY SZKOŁY - TUTAJ SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY -  TUTAJ POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM - TUTAJ PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI - TUTAJ

Wymagania programowe

 2017/2018  *Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych będą brane pod uwagę: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych...

certyfikatlogo logowfzklasa  przyroda klawiaturkamala     logggo