Wizytówka szkoły

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Dziedzic


Wicedyrektor:  mgr Beata Bednarkiewicz
Sekretarz szkoły:  p. Katarzyna Rogowska
Referent: p. Dorota Urban

Organ prowadzący szkołę:  Gmina Osielsko
Organ nadzorujący szkołę:  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Charakter szkoły:  publiczna
Typ szkoły:  podstawowa


Liczba oddziałów:  21 + 2 przedszkolne
Liczba uczniów:  453 + 31 w oddziałach przedszkolnych (stan na 08.10.2018r.)
Liczba pracowników pedagogicznych:  45
Liczba pracowników administracji i obsługi:

Baza szkolna:

 • Gabinet dyrektora szkoły
 • Gabinet wicedyrektora
 • Sekretariat
 • Sale lekcyjne - 13
 • Pracownia komputerowa
 • Oddziały przedszkolne - 2
 • Świetlica szkolna - 2
 • Biblioteka
 • Gabinet pedagoga
 • Gabinet logopedy
 • Gabinet pielęgniarki
 • Sala gimnastyczna z zapleczem
 • Szatnie dla uczniów - 2
 • Stołówka z zapleczem kuchennym
 • Boisko szkolne
 • Plac zabaw dla dzieci