Oddział przedszkolny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REKRUTACJA 2023/2024 

DOKUMENTY

NAZWA

PLIK

TERMIN DOSTARCZENIA

Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego.

POBIERZ

do 7 dni przed rozpoczęciem naboru

Wniosek dla Rodziców kandydatów do oddziału przedszkolnego.

POBIERZ

27.02.2023-10.03.2023

Dokumenty do wniosku dla kandydata:

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej szkoły/oddziału przedszkolnego.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Oświadczenie o pozostawieniu rodziny kandydata pod opieką GOPS.

Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej/rolniczej.

 

POBIERZ

 

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

 

POBIERZ

POBIERZ

27.02.2023-10.03.2023

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu.                                   POBIERZ                                                 27.02.2023-10.03.2023 

Potwierdzenie woli kandydata                                   POBIERZ.                                                28.03.2023-30.03.2023

 

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

REKRUTACJA

Złożenie wniosku

27.02.2023-10.03.2023

Uzupełnienie brakującej dokumentacji

do 24.03.2023

Weryfikacja złożonych dokumentów przez komisję

13.03.2023 – 24.03.2023

Podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów (wywieszone na drzwiach szkoły i przedszkola)

27.03.2023

Dostarczenie potwierdzenia woli

28.03.2023-30.03.2023

Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych (wywieszone na drzwiach szkoły i przedszkola)

31.03.2023

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Złożenie wniosku

01.08.2023 – 08.08.2023

Weryfikacja złożonych dokumentów przez komisję

09.08.2023 – 18.08.2023

Podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów (wywieszone na drzwiach szkoły i przedszkola)

21.08.2023

Dostarczenie potwierdzenia woli

22.08.2023 – 23.08.2023

Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych (wywieszone na drzwiach szkoły i przedszkola)

24.08.2023