Klasa pierwsza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REKRUTACJA 2023/2024 

DOKUMENTY

NAZWA

PLIK

TERMIN DOSTARCZENIA

DOKUMENTY DO KLASY OGÓLNEJ ORAZ USPORTOWIONEJ

Zgłoszenie kandydata z terenu obwodu szkoły

 POBIERZ

27.02.2022-10.03.2023

Wniosek dla kandydata spoza terenu obwodu szkoły

POBIERZ

27.02.2022-10.03.2023

Dokumenty do wniosku dla kandydatów spoza obwodu szkoły:

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej szkoły/oddziału przedszkolnego.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Oświadczenie o pozostawieniu rodziny kandydata pod opieką GOPS.

Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej/rolniczej.

Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

POBIERZ

 

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

 

POBIERZ

POBIERZ

27.02.2022-10.03.2023

DOKUMENTY DO KLASY OGÓLNEJ – WYMAGANE PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ KANDYDATA

Potwierdzenie woli kandydata

Kwestionariusz

POBIERZ

POBIERZ

28.03.2023-30.03.2023

DOKUMENTY DO KLASY USPORTOWIONEJ - WYMAGANE PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ KANDYDATA

Dokumenty do dostarczenia po zakwalifikowaniu się kandydatów do klasy usportowionej:

Potwierdzenie woli

Regulamin klasy usportowionej i oświadczenie rodzica

Deklaracja członkowska VICTORIA NIEMCZ OSIELSKO

Deklaracja członkowska FABRYKA TAŃCA

Kwestionariusz

 

 

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

28.03.2023-30.03.2023

INFORMACJE dot. KLUBU VICTORIA NIEMCZ OSIELSKO:

Szanowni Rodzice,
składki za członkostwo w Klubie Victoria Niemcz Osielsko, płatne przez 12 miesięcy, należy uiszczać na konto klubowe: 68 8142 1033 0307 5362 2000 0001.
Miesięczna wysokość składki wynosi 120 zł, połowa kwoty za kolejne dziecko.

Serdecznie prosimy o regularne opłacanie składek.

Przed przystąpieniem do rozgrywek ligowych każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie. Są one ważne przez 12 miesięcy.
Klub zazwyczaj organizuje przyjazd lekarza sportowego raz w roku, przed rozpoczęciem sezonu ligowego.

Z poważaniem

Zarząd Klubu Victoria Niemcz Osielsko Krzysztof Konek – Prezes, Piotr Kamiński, Piotr Januchowski, Bartosz Topoliński, Kamila Woźniak

Nasza strona internetowa: https://victoria-niemczosielsko.pl/; facebook: https://www.facebook.com/VictoriaNiemcz, instagram: victoria_niemcz_osielsko
Osoba do kontaktu z ramienia Klubu: Kamila Woźniak, kamila.victoria@wp.pl, tel. 664803109
 
INFORMACJE dot. SKT FABRYKA TAŃCA

Szanowni Rodzice,
składki za członkostwo w SKT Fabryka Tańca, płatne przez 12 miesięcy, należy uiszczać na konto klubowe: 78105011391000009030502273.
Miesięczna wysokość składki wynosi 140 zł.

Serdecznie prosimy o regularne opłacanie składek.

Z poważaniem:

SKT Fabryka Tańca
Joanna Grabowska-Jankowska – Prezes, Arkadiusz Klause,  Joanna Chmielkorczyk

 

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

REKRUTACJA

Złożenie wniosku

27.02.2022-10.03.2023

Uzupełnienie brakującej dokumentacji

do 24.03.2023

Weryfikacja złożonych dokumentów przez komisję

13.03.2023 – 24.03.2023

Podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów (wywieszone na drzwiach szkoły)

27.03.2023

Dostarczenie potwierdzenia woli

28.03.2023 – 30.03.2023

Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych (wywieszone na drzwiach szkoły)

31.03.2023

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Złożenie wniosku

01.08.2023 – 08.08.2023

Weryfikacja złożonych dokumentów przez komisję

09.08.2023 – 18.08.2023

Podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów (wywieszone na drzwiach szkoły)

21.08.2023

Dostarczenie potwierdzenia woli

22.08.2023 – 23.08.2023

Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych (wywieszone na drzwiach szkoły)

24.08.2023