Jesteś tutaj: Start / W szkole / Świetlica

Świetlica

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rok szkolny 2020/2021

mgr Hanna Małachowska , mgr Łukasz Borzych, mgr Katarzyna Popiel, mgr Alicja Rutkowska, mgr Paulina Przyłódzka, mgr Dorota Przybył, mgr Paulina Byczkowska

 Świetlica czynna jest w godzinach:  7:00 do 16:30

 

Roczny plan pracy świetlicy na rok 2020/2021 - tutaj

 

Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy szkolnej:

1.Zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych.

2.Stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i nauki.

3.Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych zajęć.

4.Rozpoznawanie i realizacja aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas.

5.Organizowanie dodatkowej pomocy uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału programowego.

6.Wyrabianie spostrzegawczości, ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia, pobudzenie wyobraźni, wyrabianie wrażliwości estetycznej.

7.Nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności, rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

8.Kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej.

9.Uczymy wzajemnego szacunku, rozmawiania, słuchania.