Jesteś tutaj: Start / W szkole / Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rok szkolny 2020/2021

mgr Kinga Słomińska

ZDALNE NAUCZANIE

W ramach zajęć z pedagogiem (korekcyjno – kompensacyjnych oraz rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne) przygotowałam link, pod którym znajdziecie propozycje ćwiczeń rozwijających funkcje percepcyjno – motoryczne, poznawcze oraz kompetencje emocjonalno – społeczne.
Informuję jednocześnie, że jestem dostępna dla Was przez e – dziennik oraz platformę Teams.
Zachęcam do wykonywania proponowanych ćwiczeń i życzę przyjemnej zabawy. LINK PONIŻEJ:

https://padlet.com/kiniaslominska/676zmg308jrb

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
 7:35 - 14:35 12:50 - 14:50 12:50 - 14:50 08:50 - 15:50 11:50 - 13:50
 
Zachęcam do współpracy:

Drodzy uczniowie, od 1 marca 2009r. pełnię funkcję pedagoga w naszej szkole. Zachęcam Was do współpracy, a przy okazji chcę Wam przypomnieć, w jakich sytuacjach możecie korzystać z mojej pomocy.

W szkole dyżury pełni również psycholog - p. Edyta Piecyk. Przyjmuje w czwartki w godzinach: 7.40 - 11.40

________________________________________________________________________________________

Zwróć się do mnie, gdy:

 • nie potrafisz porozumieć się z innymi,
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • masz problemy w szkole,
 • masz problemy w rodzinie,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, a nie wiesz, w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chciałbyś się podzielić.

W czym może pomóc pedagog:

Uczniom:

 • właściwa diagnoza i kwalifikowanie uczniów do korzystania z odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  terapeutycznej, materialnej, prawnej lub innej zgodnej z ich potrzebami,
 • organizowanie  dla uczniów  warsztatów  z zakresu profilaktyki lub innych zajęć, poszerzających ich umiejętności społeczne, kompetencje interpersonalne
 • pomoc w  zrozumieniu przez młodych ludzi własnych postaw oraz zachowań innych,
 • eliminowanie napięć emocjonalnych wynikłych na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów rówieśniczych, problemów rodzinnych lub innych  ( rozmowy indywidualne );
 • pomoc w różnorodnych sytuacjach problemowych powstałych na tle konfliktów szkolnych  poprzez spotkania, prowadzenie mediacji, zawieranie kontraktów;
 • odkrywanie własnych możliwości, zainteresowań, predyspozycji, wspieranie mocnych stron;
 • respektowanie praw dziecka oraz ochrona ucznia przed przemocą dzięki reagowaniu na krzywdę czy też uruchamianiu stosownej procedury w sytuacji zaobserwowania przemocy w rodzinie.

Rodzicom:

 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ich dzieci;
 • umożliwianie rodzicom dostępu do  wielopłaszczyznowej pomocy w szkole (edukacyjnej, psychologiczno-pedagogicznej, materialnej),
 • informowanie o pozaszkolnych możliwościach kontaktu ze specjalistami  placówek i instytucji wspierających proces wychowania;
 • pomoc w zrozumieniu potrzeb i motywów postępowania dzieci, poznaniu ich możliwości i ograniczeń;
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców;
 • pomoc w różnorodnych sytuacjach problemowych związanych ze szkołą  poprzez spotkania, prowadzenie mediacji, zawieranie kontraktów

Nauczycielom:

 • pomoc i interwencja w nagłych przypadkach;
 • poszerzenie informacji o uczniu i jego rodzinie;
 • pogłębienie wiedzy na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia (m.in. poznanie przyczyn, analiza opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych);
 • pomoc w zakresie interpretacji różnorodnych zachowań uczniów;
 • poradnictwo i wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych w klasie;