Dokumenty szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rok szkolny 2022/2023

Statut Szkoły Podstawowej w Niemczu - tutaj

System oceny zachowania w Szkole Podstawowej w Niemczu - tutaj

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Niemczu - tutaj

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem - tutaj

Regulamin bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej w Niemczu - tutaj

Regulamin korzystania z platformy Office 365 - tutaj

 Załącznik do regulaminu korzystania z platformy Office 365 - zasady dla uczniów - tutaj

Procedura bezpieczeństwa w SP Niemcz w czasie trwania pandemii SARS Cov-2 - tutaj

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu - tutaj