„Spotkania na antypodach”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

      

  W ramach innowacji pedagogicznej 01.09.2021r. rozpoczęliśmy w Szkole Podstawowej w Niemczu im. Agaty Mróz międzynarodowy projekt ze szkołą z Australii - Xavier College w Melbourne. Nazywa się on: „Spotkanie na antypodach”. Prowadzącymi są: Anna Nowakowska, Łukasz Borzych i Jakub Błaszak.

  Międzynarodowa wymiana uczniów to niezwykle interesująca i przynosząca wiele wymiernych korzyści forma nauki. Pozwala przełamywać stereotypy, uczy tolerancji, otwiera na świat, stwarza optymalne warunki do nauki języka obcego, a nade wszystko zbliża.

W trakcie trwania pandemii COVID-19 wymiana międzynarodowa jest utrudniona, dlatego proponujemy uczniom współpracę z uczniami z Australii, opartą na wspólnej realizacji zadań, bez bezpośredniego kontaktu. Doświadczenia płynące z edukacji zdalnej pozwalają nam przypuszczać, że jesteśmy w stanie uczyć się wspólnie, niezależnie od dzielącej nas odległości.

Naszymi wspólnymi celami są:
- wymiana doświadczeń pedagogicznych pomiędzy nauczycielami z Australii i Polski
- współpraca uczniów w zakresie kulturoznawstwa naszych krajów
- współpraca nad zadaniami z wyznaczonych przedmiotów
- poprawa zdolności komunikacyjnych
- poprawa umiejętności posługiwania się językiem angielskim
- poszerzenie wiedzy o Australii i jej mieszkańcach
- kształtowanie postawy otwartości i szacunku do innych osób
- dostrzeganie wielu możliwości rozwiązywania sytuacji problemowych.

    

Nasze pierwsze spotkanie z Australią online

  Pierwsze spotkanie w trybie zdalnym odbyliśmy 19.10.2021r. w godz. 7.00-7.40 za pośrednictwem komunikatora Zoom. Wzięło w nim udział 3 nauczycieli (Anna Nowakowska, Łukasz Borzych i Jakub Błaszak) i 16 uczniów z SP Niemcz oraz 2 nauczycieli (Greta Caneva i Adrian Beltrame) i 13 uczniów z Xavier College z Melbourne.

  Na początku wszyscy przywitali się ze sobą i zapoznali się. W trakcie rozmowy uczniowie kolejno zadawali sobie nawzajem w j. angielskim pytania i formułowali na nie odpowiedzi. Poruszaliśmy m.in. następujące tematy: hobby, religia, sport, pogoda, ulubione potrawy, zwierzęta. Rozmawialiśmy również o aktualnej sytuacji pandemicznej w obu krajach. Uczniowie bez problemów porozumiewali się ze sobą. Mieli okazję wymienić się opiniami, poznać  inną kulturę. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Wszyscy byli bardzo podekscytowani tym, że mogą się zobaczyć i usłyszeć.