Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu

Materiały szkoleniowe

Wzorcowe materiały szkoleniowe dla nauczycieli i studentów w zakresie innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-dydaktycznych dla potrzeb rozwijania kompetencji kluczowych:

1. Edukacja matematyczna w klasach I-III szkoła podstawowa. Myślę więc rozwiązuję zadania.

2. Edukacja przyrodnicza w klasach I-III szkoły podstawowej. Łyk czystego powietrza. Od przeżywania do podstaw ekologicznych.

3. Język angielski w klasach I-III szkoły podstawowej. Wczesna edukacja językowa.

4. Język angielski w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Jak kształtować kompetencje kluczowe na lekcjach języka obcego.

5. Matematyka w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Skuteczne i oryginalne przygotowanie do testów ósmoklasisty.

6. Przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Laboratorium na talerzu.

7. TIK w klasach I-III szkoły podstawowej. Droga do programowania.

8. TIK w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Godzina Geniuszu z technologiami webowymi.