Oddział przedszkolny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REKRUTACJA 2022/2023 

DOKUMENTY

NAZWA

PLIK

TERMIN DOSTARCZENIA

Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego.

POBIERZ

do 7 dni przed rozpoczęciem naboru

Wniosek dla Rodziców kandydatów do oddziału przedszkolnego.

POBIERZ

01.03.2022-18.03.2022

Dokumenty do wniosku dla kandydata:

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej szkoły/oddziału przedszkolnego.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Oświadczenie o pozostawieniu rodziny kandydata pod opieką GOPS.

Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej/rolniczej.

Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

POBIERZ

 

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

 

POBIERZ

POBIERZ

01.03.2022-18.03.2022

Potwierdzenie woli kandydata

POBIERZ

06.04.2022-08.04.2022

 

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

REKRUTACJA

Złożenie wniosku

01.03.2022 – 18.03.2022

Uzupełnienie brakującej dokumentacji

do 21.03.2022

Weryfikacja złożonych dokumentów przez komisję

21.03.2022 – 04.04.2022

Podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów (wywieszone na drzwiach szkoły i przedszkola)

05.04.2022

Dostarczenie potwierdzenia woli

06.04.2022 – 08.04.2022

Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych (wywieszone na drzwiach szkoły i przedszkola)

11.04.2022

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Złożenie wniosku

01.08.2022 – 08.08.2022

Weryfikacja złożonych dokumentów przez komisję

09.08.2022 – 16.08.2022

Podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów (wywieszone na drzwiach szkoły i przedszkola)

17.08.2022

Dostarczenie potwierdzenia woli

18.08.2022 – 19.08.2022

Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych (wywieszone na drzwiach szkoły i przedszkola)

22.08.2022