Klasa pierwsza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REKRUTACJA 2022/2023 

DOKUMENTY

NAZWA

PLIK

TERMIN DOSTARCZENIA

DOKUMENTY DO KLASY OGÓLNEJ ORAZ USPORTOWIONEJ

Zgłoszenie kandydata z terenu obwodu szkoły

 POBIERZ

01.03.2022-18.03.2022

Wniosek dla kandydata spoza terenu obwodu szkoły

POBIERZ

01.03.2022-18.03.2022

Dokumenty do wniosku dla kandydatów spoza obwodu szkoły:

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej szkoły/oddziału przedszkolnego.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Oświadczenie o pozostawieniu rodziny kandydata pod opieką GOPS.

Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej/rolniczej.

Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

POBIERZ

 

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

 

POBIERZ

POBIERZ

01.03.2022-18.03.2022

DOKUMENTY DO KLASY OGÓLNEJ – WYMAGANE PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ KANDYDATA

Potwierdzenie woli kandydata

Kwestionariusz

POBIERZ

POBIERZ

06.04.2022-08.04.2022

DOKUMENTY DO KLASY USPORTOWIONEJ - WYMAGANE PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ KANDYDATA

Dokumenty do dostarczenia po zakwalifikowaniu się kandydatów do klasy usportowionej:

Potwierdzenie woli

Regulamin klasy usportowionej i oświadczenie rodzica

Deklaracja członkowska

Kwestionariusz

 

 

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

06.04.2022-08.04.2022

INFORMACJE dot. KLUBU VICTORIA NIEMCZ OSIELSKO:

Składki za członkostwo w Klubie Victoria Niemcz Osielsko, płatne przez 12 miesięcy, należy uiszczać poprzez aplikację ProTrainUp (do ściągnięcia na telefon lub https://victoria.protrainup.com/pl).
Dane dostępowe otrzymują Państwo drogą mailową po oddaniu deklaracji członkowskiej trenerowi lub kierownikowi drużyny.
Miesięczna wysokość składki wynosi 100zł, połowa kwoty za kolejne dziecko.
Można też wpłacać ewentualnie na konto bankowe: 68 8142 1033 0307 5362 2000 0001
Przed przystąpieniem do rozgrywek ligowych każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie. Badania organizuje Klub podczas lekcji.
Nasza strona internetowa: https://victoria-niemczosielsko.pl/; facebook: https://www.facebook.com/VictoriaNiemcz, instagram: victoria_niemcz_osielsko
Osoba do kontaktu z ramienia Klubu: Kamila Woźniak, kamila.victoria@wp.pl, tel. 664803109

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

REKRUTACJA

Złożenie wniosku

01.03.2022 – 18.03.2022

Uzupełnienie brakującej dokumentacji

do 21.03.2022

Weryfikacja złożonych dokumentów przez komisję

21.03.2022 – 04.04.2022

Podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów (wywieszone na drzwiach szkoły)

05.04.2022

Dostarczenie potwierdzenia woli

06.04.2022 – 08.04.2022

Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych (wywieszone na drzwiach szkoły)

11.04.2022

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Złożenie wniosku

01.08.2022 – 08.08.2022

Weryfikacja złożonych dokumentów przez komisję

09.08.2022 – 16.08.2022

Podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów (wywieszone na drzwiach szkoły)

17.08.2022

Dostarczenie potwierdzenia woli

18.08.2022 – 19.08.2022

Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych (wywieszone na drzwiach szkoły)

22.08.2022