HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

Starania o założenie szkoły mieszkańcy Niemcza podjęli w 1835 roku. Uczęszczać mieli do niej uczniowie z Niemcza, Maksymilianowa, Rynkowa oraz Myślęcinka. Petycja Niemczan została jednak zablokowana przez proboszcza z Osielska, który był inspektorem tamtejszej placówki i nie chciał, aby blisko 90 uczniów (katolików i ewangelików) opuściło mury jego szkoły.
Ostatecznie elementarną szkołę katolicką pobudowano w latach 1873-1876 za sumę 7723 marek. Uczęszczało do niej 84 dzieci (25 ewangelików i 59 katolików), które uczyły się tylko w dwóch klasach na poziomach: wyższym i niższym. W 1900 do tych klas uczęszczało już 131 uczniów. Szkoła była przepełniona. Ewangelicy utworzyli więc w 1900 roku odrębną szkołę dla swoich dzieci, która funkcjonowała do 1921 roku. W 1909 roku w szkole katolickiej uczyło się 94 uczniów (47 dziewczynek i 47 chłopców) w czterech klasach na trzech poziomach.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Publiczna Szkoła Powszechna w Niemczu kształciła około stu uczniów w każdym roku szkolnym na czterech poziomach edukacyjnych (klasa I obejmowała rok nauki, klasa II – również rok, klasa III – dwa lata, a klasa IV trzy lata).
Po drugiej wojnie światowej przywrócono działalność Szkoły Podstawowej w Niemczu. Corocznie uczęszczało do niej – podobnie jak w okresie międzywojennym- około stu uczniów. Zmienione wymagania organizacyjne wobec szkół spowodowały, że nauka odbywała się w dwóch budynkach: przy ul. Smukalskiej i w obecnej lokalizacji. W latach sześćdziesiątych zapadła więc decyzja o rozbudowie placówki przy ulicy Bydgoskiej. Przy ogromnym wsparciu mieszkańców Niemcza i samych uczniów w 1968 udostępniono na potrzeby szkoły nową część budynku.
W początkach XXI wieku w związku z dużym napływem ludności konieczna stała się ponowna rozbudowa placówki. W 2011 roku oddano do użytku dla 258 uczniów piętrowy budynek zbudowany na miejscu poprzedniego. Zmiany systemu szkolnictwa w 2016 roku spowodowały, że i ten budynek okazał się niewystarczający. W 2018 roku zapadła decyzja o budowie nowego budynku dla Szkoły Podstawowej w Niemczu w innej lokalizacji.
Obecnie do szkoły uczęszcza ponad 500 uczniów.

Szkoła po 2011 r.