PEDAGOG SZKOLNY
“Bez miłości nie ma wychowania – jest tresura”.
(Maria Łopatkowa)

Pedagog szkolny to ktoś kto wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie,
nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa, udzieli pomocy i wsparcia.

Godziny pracy pedagoga:

Poniedziałek  8.45 – 14.45 

Wtorek           8.00 – 9.00 

                          11.35 – 14.45  

Środa               8.55  –  11.55  

Czwartek        8.00 – 10.00 

                           12.50 – 15.50  

Piątek              12.50 – 14.50   

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga, gdy:
– mają problemy z rówieśnikami,
– mają problemy rodzinne,
– nie potrafią porozumieć się z nauczycielem,
– czują się samotni,
– myślą, że nikt ich nie rozumie,
– nie potrafią się uczyć,
– chcieliby pomagać innym, ale nie wiedza jak,
– mają ciekawe pomysły, które chcieliby wykorzystać,
– chcą podzielić się sukcesami i radościami.
Mogą przyjść z każdą sprawą, z którą sami nie potrafią sobie poradzić.

Rodzice mogą zwrócić się do pedagoga, gdy:
– niepokoi ich zachowanie dziecka,
– chcą porozmawiać o dziecku,
– chcą poprawić relacje z dzieckiem,
– potrzebują wsparcia w procesie wychowania,
– zauważą u dziecka problemy w uczeniu się,
– znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
– mają pytania i nie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:
– Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
– ośrodkami pomocy społecznej
– Rodzinnym Punktem Konsultacyjnym w Osielsku
– Poradnią Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
– Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich
– Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy i Komisariatem Policji w Osielsku
– pedagogami ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
– specjalistami wspierającymi dziecko i jego rodzinę w środowisku
pozaszkolnym i pozaszkolnym

hands, friendship, friends-2847508.jpg