Szkoła Podstawowa w Niemczu

Pedagog szkolny

2017/2018

mgr Kinga Słomińska

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
 8:00 - 12:00  13:30 - 16:30  8:00 - 12:00  10:00 - 15:00 8:00 - 12:00
 

ARTYKUŁY:

1.  "Dobre myśli, dobre słowa" -  mgr Kinga Słomińska

2. "Jak sobie radzić z dokuczaniem" - mgr Kinga Słomińska


ZACHĘCAM DO WSPÓŁPRACY

Drodzy uczniowie, od 1 marca 2009r. pełnię funkcję pedagoga w naszej szkole. Zachęcam Was do współpracy, a przy okazji chcę Wam przypomnieć, w jakich sytuacjach możecie korzystać z mojej pomocy.

Zwróć się do mnie, gdy:

 • nie potrafisz porozumieć się z innymi,
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • masz problemy w szkole,
 • masz problemy w rodzinie,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, a nie wiesz, w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chciałbyś się podzielić.
  Przyjdź z każdą inną sprawą, z którą nie możesz sobie poradzić.
  Zapraszam gorąco osoby, które chciałyby zaprezentować swój talent lub jakieś zdolności.

                                       Do zobaczenia! - pedagog szkolny Kinga Słomińska


W CZYM MOŻE POMÓC PEDAGOG:

UCZNIOM:

•    właściwa diagnoza i kwalifikowanie uczniów do korzystania z odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  terapeutycznej, materialnej, prawnej lub innej zgodnej z ich potrzebami;
•    organizowanie  dla uczniów  warsztatów  z zakresu profilaktyki lub innych zajęć, poszerzających ich umiejętności społeczne, kompetencje interpersonalne ;
•    pomoc w  zrozumieniu przez młodych ludzi własnych postaw oraz zachowań innych;
•    eliminowanie napięć emocjonalnych wynikłych na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów rówieśniczych, problemów rodzinnych lub innych  ( rozmowy indywidualne );
•    pomoc w różnorodnych sytuacjach problemowych powstałych na tle konfliktów szkolnych  poprzez spotkania, prowadzenie mediacji, zawieranie kontraktów;
•    odkrywanie własnych możliwości, zainteresowań, predyspozycji, wspieranie mocnych stron;
•    respektowanie praw dziecka oraz ochrona ucznia przed przemocą dzięki reagowaniu na krzywdę czy też uruchamianiu stosownej procedury w sytuacji zaobserwowania przemocy w rodzinie.

RODZICOM:

•    wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ich dzieci;
•    umożliwianie rodzicom dostępu do  wielopłaszczyznowej pomocy w szkole (edukacyjnej, psychologiczno-pedagogicznej, materialnej);
•    informowanie o pozaszkolnych możliwościach kontaktu ze specjalistami  placówek i instytucji wspierających proces wychowania;
•    pomoc w zrozumieniu potrzeb i motywów postępowania dzieci, poznaniu ich możliwości i ograniczeń;
•    rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców;
•    pomoc w różnorodnych sytuacjach problemowych związanych ze szkołą  poprzez spotkania, prowadzenie mediacji, zawieranie kontraktów

NAUCZYCIELOM:

•    pomoc i interwencja w nagłych przypadkach;
•    poszerzenie informacji o uczniu i jego rodzinie;
•    pogłębienie wiedzy na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia (m.in. poznanie przyczyn, analiza opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych);
•    pomoc w zakresie interpretacji różnorodnych zachowań uczniów;
•    poradnictwo i wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych w klasie;

certyfikatlogo logowfzklasa  przyroda klawiaturkamala     logggo