Szkoła Podstawowa w Niemczu

Pedagog szkolny

2015/2016

mgr Kinga Słomińska

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
 7:50 - 15:30  13:00 - 15:00  7:50 - 15:00  12:00 - 15:00 8:00 - 10:10

ARTYKUŁY:

1.  "Dobre myśli, dobre słowa" -  mgr Kinga Słomińska

2. "Jak sobie radzić z dokuczaniem" - mgr Kinga Słomińska


ZACHĘCAM DO WSPÓŁPRACY

Drodzy uczniowie, od 1 marca 2009r. pełnię funkcję pedagoga w naszej szkole. Zachęcam Was do współpracy, a przy okazji chcę Wam przypomnieć, w jakich sytuacjach możecie korzystać z mojej pomocy.

Zwróć się do mnie, gdy:

 • nie potrafisz porozumieć się z innymi,
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • masz problemy w szkole,
 • masz problemy w rodzinie,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, a nie wiesz, w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chciałbyś się podzielić.
  Przyjdź z każdą inną sprawą, z którą nie możesz sobie poradzić.
  Zapraszam gorąco osoby, które chciałyby zaprezentować swój talent lub jakieś zdolności.

                                       Do zobaczenia! - pedagog szkolny Kinga Słomińska


 DO ZADAŃ PEDAGOGA NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:
1.Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dydaktycznej i wychowawczej w szkole:

 • diagnoza środowiska wychowawczego i dydaktycznego szkoły,
 • sprawozdania z pracy pedagoga na radach pedagogicznych.

2.Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów:

 • kontrola frekwencji uczniów,
 • współpraca z rodzicami.

3.Realizacja zadań związanych z zapobieganiem niepowodzeniom szkolny w klasach I - III i IV - VI:

 • analiza opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,
 • zajęcia wspierające rozwój ucznia w klasie I, II, III, IV, dla uczniów z ryzyka dysleksji,
 • pomoc rodzicom w kontaktach ze specjalistami.

4.Wnioskowanie o dostosowanie wymagań programowych do aktualnych możliwości uczniów zagrożonych drugorocznością
5.Udział w pracach komisji do spraw rozwiązywania problemów wychowawczych.
6.Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w jej zadaniach:

 • udział w spotkaniach grupy konsultacyjno - superwizyjnej powołanej dla osób zajmujących się pomaganiem w naszej gminie,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną nr 1 i 2 w Bydgoszczy,
 • konsultacje z kuratorem sądowym,
 • współpraca z GOPS-em w Osielsku,
 • współpraca z posterunkiem Policji w Osielsku,
 • współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Bydgoszczy.

7.Wywiady środowiskowe - badanie warunków życia uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej.
8.Realizacja treści psychoedukacyjnych w ramach ścieżki prozdrowotnej w klasie IV i V.
9.Realizacja zadań rady pedagogicznej  wynikająca z wniosków rady pedagogicznej (zajęcia integrujące w klasie III, IV i V).
10.Udział w pracach zespołu do spraw wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

certyfikatlogo logowfzklasa  przyroda klawiaturkamala     logggo