Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu

Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2019/2020

Opiekun SU - p. Michał Niedbała

Rzecznik praw ucznia -

lp. Imię i nazwisko funkcja
1    Przewodniczący
2    Zastępca
3    Sekretarz
4    Członek
5    Członek
6    Członek
7    Członek