KALENDARZ PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM  2023/2024
WRZESIEŃ

PN. 04.09.2023 – rozpoczęcie roku szkolnego

godz. 8.15 – klasy IV-VIII

godz. 9.00 – Msza Św. Inaugurująca nowy rok szkolny

godz. 10.00 – klasy I-III

godz. 10.30 – zebrania rodziców klas pierwszych, opiekę nad dziećmi na czas zebrania przejmują pracownicy świetlicy.

WT. 05.09.2023 – dzień z wychowawcą (wg planu, opublikowanego w dniu 4 września

do 22.09.2023 – zebrania rodziców klas II-VIII

Do PT. 29.09.2023 – termin złożenia do sekretariatu deklaracji o wyborze języka obcego zdawanego na egzaminie ósmoklasisty (zał.3a ze strony: WWW.oke.gda.pl > zakładka egzaminy > egzamin ósmoklasisty > załączniki do informacji o egzaminie ósmoklasisty > zał. 3a – strona 4 lub do pobrania w sekretariacie szkoły)

PAŹDZIERNIK

Pt. 13.10.2023 – ostateczny termin przekazania szkole przez rodziców uczniów klas VIII opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej i/lub zaświadczenia o stanie zdrowia dla uczniów korzystających z dostosowań na egzaminie ósmoklasisty ( o ile nie złożyli w szkole wcześniej)

LISTOPAD

ŚR 1 .11.2023 – Święto Zmarłych – dzień ustawowo wolny

Czw 02.11.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze (świetlicowe) (1,)

Czw. 16.11.2023 – zebrania rodziców, drzwi otwarte od godz. 17.00

GRUDZIEŃ

Pt. 15.12.2023 – termin poinformowania rodziców o proponowanej semestralnej ocenie z przedmiotu i zachowania

PT. 22.12. 2023 – 01.01.2024 – PRZERWA ŚWIĄTECZNA. Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze w dniach : 27.12, 28.12, 29.12

STYCZEŃ

PN. 08.01.2024 – termin poinformowania rodziców o przewidywanej semestralnej ocenie z przedmiotu i zachowania

PN. 15.01.2024 – ostateczny termin ewentualnej zmiany języka obcego zdawanego na egzaminie ósmoklasisty

Pn. 15.01.2024 – Termin wystawienia ocen semestralnych

Śr.17.01.2024 – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej Czw. 18.01.2024 – Zebrania rodziców (kl.1-3 godz. 16.30; klasy 4-8 godz. 18.00) . Rozpoczęcie II semestru

LUTY

12-25..02.2024 – FERIE ZIMOWE

MARZEC

Czw. 28.03- Wt. 02.04.2024 – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA. Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze w dniach : 28.03, 29,03, 02.04

KWIECIEŃ

Czw. 11.04.2024 – zebrania rodziców i tzw. drzwi otwarte (zebrania: kl.1-3 godz. 16.30; klasy 4-8 godz. 17.30, drzwi otwarte od godz. 18.00)

Pn. 29.04 i wt. 30.04.2024 – Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Szkoła prowadzi zajęcia jedynie opiekuńcze (2,3)

MAJ

ŚR. 1.05.2024– Święto Pracy– dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych

Czw. 2.05.2024 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (4). Szkoła prowadzi jedynie zajęcia opiekuńcze.

Pt. 3.05.2024– święto Konstytucji 3-go Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych

Pn. 13.05.2024 – termin poinformowania rodziców o proponowanej rocznej ocenie z przedmiotu i zachowania

Wt-Czw. 14-16.05.2024 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dni wolne od zajęć dydaktycznych (5,6,7) – szkoła prowadzi jedynie zajęcia opiekuńcze

Wt-Czw. 14-16.05.2024 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dni przeznaczone na wycieczki szkolne

Śr. 29.05.2024 – Dzień Dziecka w szkole

Czw. 30.05.2024 Święto Bożego Ciała – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych

Pt. 31.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (8). Szkoła prowadzi jedynie zajęcia opiekuńcze.

CZERWIEC

Pn. 03.06.2024 – termin zapoznania uczniów i rodziców z przewidywanym ocenami rocznymi

Czw . 13.06.2024 – czw. 20.06.2024 – dni przeznaczone na organizację wycieczek szkolnych

Pn. 10.06.2024 – termin wystawienia ocen rocznych

Śr. 12.06.2024 – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogiczne

Pt. 21.06.2024 – zakończenie roku szkolnego.