Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie „Do Hymnu!”.

Konkurs organizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury. Zadanie polega na wspólnym wykonaniu przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch pieśni hymnicznych: „Rotę” oraz „Marsz Polonia” (bez podkładu muzycznego). Wydarzenie odbędzie się 18.10.2023r. (środa), o godz. 8:00. Oceniać nas będzie, specjalnie na tę okazję powołana komisja, która przyjedzie w wyznaczonym terminie do naszej szkoły.

Konkurs ma na celu:

  • doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych,
  • edukację muzyczną poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych,
  • rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie,
  • zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.

Dzięki temu wydarzeniu możemy dobrze zaprezentować naszą szkołę w środowisku lokalnym oraz ogólnopolskim.

 

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

LOGO MKiDN

Organizator:

Narodowe Centrum Kultury

LOGO

Operator:

Stowarzyszenie „Iuvenales Cantores Lodziensis – pro Europe”

LOGO Stowarzyszenie