NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Nasza szkoła w roku szkolnym 2022/2023 ubiegała się i uzyskała dofinansowanie  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 na zakup nowości wydawniczych. 

Celem programu jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w kraju.

Priorytetem projektu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych zgodnych z zainteresowaniami uczniów. 

Dzięki temu uczniowie będą mogli korzystać z najnowszych propozycji książkowych oferowanych na rynku wydawniczym.

Realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa rozpoczęliśmy w szkole od maja 2023 i będą one realizowane do czerwca 2024r. 

Otrzymane środki finansowe przeznaczyliśmy na zakup książek i działania promujące czytelnictwo.

W tej chwili książki są sukcesywnie wprowadzane do katalogu. 

Zapraszamy do ich wypożyczania.