UWAGA! WPŁATY ZA USZKODZONE/ZAGUBIONE PODRĘCZNIKI

Wpłaty za uszkodzone/zniszczone/zalane/zagubione podręczniki

Zgodnie z regulaminem biblioteki szkolnej w przypadku uszkodzenia/zniszczenia/zalania/  zagubienia podręcznika należy odkupić go we własnym zakresie.

Można też skorzystać z poniższej opcji wpłacając na konto Rady Rodziców kwotę zgodną z załączonym cennikiem.

Wpłaty na Konto Rady Rodziców za uszkodzone/zniszczone/zalane/zagubione podręczniki można dokonywać wyłącznie do 20 czerwca. Wpłaty wniesione po tym terminie zostaną Państwu zwrócone a książki będą musieli Państwo odkupić we własnym zakresie.

Procedura taka jest spowodowana długim czasem realizacji zamówień przez wydawnictwo. Aby uniknąć oczekiwania we wrześniu na zamówione paczki i nie opóźniać bieżącego wydawania podręczników zamówienie musi być złożone już w czerwcu.

Dane do przelewu:

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. AGATY MRÓZ W NIEMCZU

NUMER KONTA: 19 8142 1033 0002 9131 2000 0001

Z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz tytuł podręcznika/ podręczników, za który jest dokonywana wpłata.

Potwierdzenie przelewu należy okazać w bibliotece szkolnej do dnia 21 czerwca.