„Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”

W roku szkolnym 2023/24 w naszej szkole, w klasach drugich realizowany będzie program innowacyjny

 „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”. 

W innowacji, która realizowana będzie od 2 października do końca roku szkolnego,

 wezmą udział wszyscy uczniowie tych klas. 

Tegoroczna edycja projektu została zatytułowana „Na tropach DOBROCZYNNOŚCI”. 

Poprzez atrakcyjne zadania projektowe, uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem.

 Piąta edycja projektu, zaprojektowana na rok szkoły 2023/2024, polega na skorelowaniu czytania danej lektury 

ze zgłębianiem wiedzy na temat czynienia dobra, niesienia pomocy ludziom, zwierzętom oraz roślinom.